Zaštita od požara / Zaštita od požara

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
  (Sl. list SFRJ 7/84)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca
  (Sl. list SFRJ 35/80)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom
  (Sl. list SFRJ 44/83, 31/89)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i topline nastalih u požaru
  (Sl. list SFRJ 45/83)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva
  (Sl. list SFRJ 57/85)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) - pretrazi CADIAL
 • Naredba o obveznom potvrđivanju ručnih i prijevoznih uređaja za gašenje požara
  (Sl. list SFRJ 16/83 i NN 1/01)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda
  (Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00)
  Vidi: čl.37. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN 3/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
  (NN 44/88) - pretrazi CADIAL
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: