Za postojeće članove:

Iznos članarine za 2024. godinu u Društvu arhitekata Zagreba:

 • Redovni članovi - 60,00 EUR
 • Redovni nezaposleni - 30,00 EUR
 • Potporni - 60,00 EUR
 • Pripravni/studenti - 10,00 EUR
 • Redovni umirovljeni - 10,00 EUR
 • Pridruženi - 60,00 EUR

__________________________________________________

Upute za plaćanje članarine:

U iznos upisati                                iznos članarine s obzirom na vrstu članstva,

IBAN ili račun primatelja :            HR1223600001101548547,

u poziv na broj upisati                   članski broj*,

u opis plaćanja                               članarina 2024 IME i PREZIME

*novoupisanima članovima putem e-maila dostavlja služba za članstvo

__________________________________________________

Kako se postaje članom Društva arhitekata Zagreba?

Prema Statutu Društva arhitekata Zagreba, koji je usvojen na 28. sjednici izborne i redovite Skupštine DAZa (čl.10), članom Društva mogu postati hrvatski državljani i strani državljani te hrvatske i strane pravne osobe.
 

 • Redovitim članom Društva mogu postati arhitekti (dipl. inž. arh., inž. arh., ak. arh., prvostupnik arh i urb. te magistar arh. i urb.) koji rade i borave u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, te arhitekti s prebivalištem u Zagrebu koji rade i borave u u drugom mjestu Republike Hrvatske ili u inozemstvu, kao i drugi arhitekti po odobrenju Upravnog odbora Društva.
 • Pridruženim članom Društva mogu postati stručnjaci koji nisu arhitekti po struci, a bave se teorijom i kritikom arhitekture i urbanizma.
 • Počasnim  članom mogu postati istaknuti i zaslužni pojedinci po odluci Upravnog odbora.
 • Potpornim članom mogu postati pojedinci i pravne osobe koji materijalnim sredstvima ili na neki drugi način podupiru rad Društva.
 • Pripravnim članom Društva mogu postati studenti arhitekture koji studiraju u Zagrebu, kao i ostali studenti arhitekture po odobrenju Upravnog odbora.

(čl. 11) Prema Statutu Društva arhitekata Zagreba za prijem u Društvo kandidati za redovite, pridružene, potporne i pripravne članove dužni su podnijeti pismenu prijavnicu koju je potrebno ispuniti i dostaviti u Društvo na mail adresu daz(at)d-a-z.hr

Prijavnica za članstvo u elektroničkom obliku (.pdf)

Prijavnica za članstvo u printanom obliku (.pdf)

Popunjenu prijavnicu odobrava Upravni odbor Društva arhitekata Zagreba, nakon čega se primljenom članu dodijeljuje članski broj i upisuje u  bazu članova.

Po uplaćenoj članarini aktivirati će se vaše članstvo u Društvu arhitekata Zagreba.

__________________________________________________

Na Sjednici Upravnog odbora Društva arhitekata Zagreba održanoj 13.3.2018. godine usvojena je Odluka o Aktivnim članovima Društva arhitekata Zagreba.

Aktivni članovi Društva arhitekata Zagreba nisu dužni platiti članarinu za tekuću godinu.

Pravo na status Aktivnog člana stječe svaki član DAZ-a koji iskaže interes da svojim radom doprinese realizaciji jedne od planiranih aktivnosti ili uz suglasnost Upravnog odbora DAZ-a samostalno pokrene inicijativu i realizira je, i to izvrši u angažmanu od 24 ili više radnih sati.

Aktivnosti se vrednuju na slijedeći način:

 • pisanje autorskog članka za web DAZ-a (do 4 kartice): 8 radnih sati (2 sata po kartici)
 • rad na pisanju osvrta na članake iz drugih medija za web DAZ-a: 2 radna sata po dokumentu
 • rad na prevođenju članaka (do 4 kartice): 4 sata (sat po kartici)
 • rad na pripremi članaka za objavljivanje: 2 sata po dokumentu
 • organizacija okupljanja i sudjelovanje u programskim aktivnostima: 24 radna sata
 • sudjelovanje na sastancima tijela DAZ-a: 2 radna sata
 • rad na ostvarivanju uspješnih odnosa s donatorima: 24 radna sata (po uspješno ostvarenom dogovoru)
 • rad na inicijativama u vezi sa Zakonskom regulativom: 4-24 radnih sati
 • dizajn tiskanog materijala: 4-24 radnih sati

Sve aktivnosti koje nisu navedene ili predviđene bit će bodovane po uvidu u angažman svakog od Aktivnih članova. U svrhu uvida u angažman svi Aktivni članovi trebaju voditi evidenciju sati i izraditi izvještaj o obavljenom poslu u koju će unositi radne sate posvećene aktivnostima te na kraju godine slati na uvid DAZ-u.

U toku godine Aktivni članovi će u okviru potreba za realizaciju programa i ciljeva za razvoj djelovanja Društva dobiti poziv za sudjelovanje u organizaciji i provođenju različitih aktivnosti DAZ-a. Uz suglasnost Upravnog odbora Aktivni članovi mogu pokrenuti i vlastite inicijative u sklopu aktivnosti DAZ-a. Zainteresirani za status Aktivnog člana popuniti će pristupnicu u kojoj će označiti kategorije aktivnosti za koje su zainteresirani, a u svrhu formiranja baze potencijala za doprinos radu Društva.

Svi zainteresirani članovi mogu se javiti na e-mail daz(at)d-a-z.hr, uz naslov: Prijava za DAZ clana (ime i prezime), te svoj CV u privitku i iskaz interesa s mogućim područjem djelovanja.

__________________________________________________

Koja su prava i dužnosti članova Društva arhitekata Zagreba?

(čl. 11) Svi članovi Društva imaju pravo i dužnost:

 • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i zadaća Društva
 • predlagati, birati i biti izabrani u tijela Društva
 • sudjelovati u svim djelatnostima, akcijama i manifestacijama koje organizira Društvo
 • koristiti se prostorijama Društva u skladu s kućnim redom i organizacijom rada Društva
 • pridržavati se odredbi ovog Statuta, Pravilnika o članstvu i općih akata Društva
 • pridržavati se Kodeksa strukovne etike Hrvatske komore arhitekata
 • pridržavati se aktualnog Pravilnika i/ili drugih zakonskih akata  o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata
 • Udruženja hrvatskih arhitekata.
 • plaćati članarinu
 • čuvati ugled Društva i poštovati ustroj Društva
 • poštovati odluke tijela Društva. 

Pravo glasa imaju redoviti članovi Društva s uredno podmirenom članarinom za tekuću godinu.

Članarinu nisu dužni plaćati počasni članovi Društva te ostali članovi prema odluci Upravnog odbora.

Članovi koji volontiraju u Društvu u razdoblju duljem od 3 mjeseca i s više od 80 radnih sati tijekom određene godine, nisi dužni plaćati članarinu za tekuću godinu.

Ukoliko član nije u mogućnosti platiti godišnju članarinu društvu, ima pravo na moratorij članarine. Da bi ostvario pravo na moratorij, član je dužan pisanim putem se obratiti uredu društva kojim traži pokretanje moratorija. Služba za članstvo će sastaviti prijedlog po kojem će odlučivati upravi odbor. Tijekom trajanja moratorija članu ne prestaju prava i obveze u društvu i ne podliježe plaćanju članarine. Član je temeljem moratorija dužan sljedeće godine retroaktivno platiti članarinu za godinu koja je bila u moratoriju.

Kada prestaje članstvo u Društvu arhitekata Zagreba?  

(čl. 13) Članstvo u Društvu prestaje:  

 • istupom člana
 • neplaćanjem članarine
 • smrću člana
 • isključenjem
 • prestankom rada Društva

Što član ostvaruje članstvom u Društvu arhitekata Zagreba? 

 • mogućnost glasovanja na Skupštini i mogućnost biranja u  Upravni odbor,
 • mogućnost sudjelovanja na brojnim predavanjima, gostovanjima, prezentacijama i drugim skupovima organiziranima u sklopu klupskog programa DAZ-a,
 • mogućnost sudjelovanja u radnim tijelima i sekcijama Društva,
 • mogućnost sudjelovanja na natječajima koje provodi Društvo arhitekata Zagreba u svojstvu člana Ocjenjivačkog suda, člana tehničke komisije, tajnika natječaja,
 • mogućnost prijave za sudjelovanje na godišnjim izložbama UHA-e,
 • mogućnost sudjelovanja u organiziranim stručnim putovanjima,
 • ostvarivanje porezne olakšice prema autorskim ugovorima,
 • popuste na sve kotizacije programa u organizaciji Društva arhitekata Zagreba,

__________________________________________________

Kako pristupiti svom računu na DAZ-ovom web-u?

Kako biste pristupili svom računu na DAZ-ovom webu, i dobili mogućnost samostalno unositi i mijenjati podatke u svom profilu, te se na taj način najbolje predstaviti javnosti kontaktirajte našu Službi za članstvo Društva arhitekata Zagreba kako bi Vam dodjelili jedinstveno korisničko ime i lozinku.

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže svojim kolegama i DAZ-u koji danas okuplja više od 1000 članova. Nadamo se da ćemo i uz Vašu pomoć postati vjerodostojniji i ozbiljniji partner u svim razgovorima u kojima se zalažemo za dignitet arhitekata u Zagrebu.

Za sve upite i informacije o članstvu molimo obratite se Službi za članstvo Društva arhitekata Zagreba:

M: daz(at)d-a-z.hr - prvenstveno

T: 01 / 4816 151
 

 

Upute za članove

PRISTUP PROFILU

Kako biste pristupili svom računu na DAZ-ovom web-u te na taj način dobili mogućnost samostalnog unosa i mijenjanja podataka u svom profilu te se na taj način najbolje predstavili javnosti obratite se u Tajništvo Društva kako biste dobili korisničko ime i lozinku za pristup.

 

Kontakt podaci:
Služba za članstvo
t: 01 4816151
m:clanstvo(at)d-a-z.hr


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.