Sekcije

Sekcije Društva arhitekata Zagreba

Sekcija mladih DAZ-a

Sekcija mladih Društva arhitekata Zagreba osnovana je 30. ožujka 2010. godine sa ciljem promocije studenata arhitekture i mladih arhitekata (do 35. godine) te njihovih radova. U svom djelokrugu ima organizaciju izložbi, predavanja, radionica, natječaja i drugih prigodnih događanja u svrhu informiranja i potpore mladim arhitektima.  više

Sekcija za interijer

Sekcija se bavi promocijom interijera kao multidisciplinarne arhitektonske prakse. U njezinu su djelokrugu prezentacije arhitekture interijera, organizacije izložbi, predavanja, radionica i natječaja te promocija i vrednovanje realiziranih interijera.  više

Sekcija Arhitektonsko naslijeđe

Sekcija Arhitektonsko naslijeđe osnovana je na redovnoj Skupštini DAZ-a 2002. godine. Interes i predmet rada Sekcije je arhitektonsko naslijeđe Grada Zagreba te opći uvjeti i praksa zaštite i obnove arhitektonskog naslijeđa.  više

Sekcija za urbanizam

Sekcija za urbanizam je Sekcija Društva arhitekata Zagreba s najdužom tradicijom. Cilj rada Sekcije je: pozicioniranje DAZ-a kao medijatora između autora i javnosti te kao mjesto javnog predstavljanja i valoriziranja djelovanja arhitekata i urbanista, promicanje važnosti planiranja prostora, senzibiliziranje stručne i šire javnosti za urbanizam i prostorno planiranje, organiziranje stručnih rasprava  i stručnog usavršavanja do te predstavljanja projekata i planova.
više

 

Zadnji komentari

 


DAZ programi u 2014: Potpora:

               

 

 

Zlatni sponzor:

 

 

Srebrni sponzori:

 

Brončani sponzori:

 

 

  

 

Sponzori:

 

 

 Partner:

Potpora:

  

 

Sponzori:

  

  

 Medijski partneri:

 

 Pokrovitelji:

 

   

    

 

Potpora:

 

 

Partneri:

    

 

 

 

Sponzori:

 

  

    

 

    

 

Medijski partneri: