Sekcije

Sekcija Arhitektonsko naslijeđe

Sekcija Arhitektonsko naslijeđe osnovana je na redovnoj Skupštini DAZ-a 2002. godine. Interes i predmet rada Sekcije je arhitektonsko naslijeđe Grada Zagreba te opći uvjeti i praksa zaštite i obnove arhitektonskog naslijeđa.

Ciljevi Sekcije su:

 • promicanje ideje zaštite i obnove arhitektonskog naslijeđa
 • senzibiliziranje stručne i šire javnosti za zaštitu i obnovu arhitektonskog naslijeđa kroz veću prisutnost u medijima, stručnim publikacijam, izložbama, školskom programu i sl;
 • organiziranje stručnih rasprava po raznim pitanjima rada na arhitektonskom naslijeđu od zakonskih odredbi, metodologije i stručnog usavršavanja do valorizacije projekata i predstavljanja realizacija

Teme:

 • nedovoljna priznatost struke tj. važnosti teme zaštite arhitektonskog naslijeđa
 • određenje prema nacionalnoj arhitektonskoj baštini
 • licence za arhitekte koji rade na nepokretnim kulturnim dobrima
 • pitanje izrade konzervatorskih studija
 • prenamjene povijesne arhitekture
 • zakonska problematika vezana uz zaštitu i rad na arhitektonskom naslijeđu
 • pitanje bespravnih zahvata na arhitektonskom naslijeđu, funkcioniranje inspekcije
 • potreba za senzibiliziranjem stručne i šire javnosti i edukacijom na svim razinama
 • postići dijalog arhitekata i javnosti

 

U okviru djelovanja uočena je potreba za većim i sustavnim javnim istupanjem u strukovnoj organizaciji budući da je već niz godina javno iskazan vrlo kritički odnos prema očuvanju arhitektonskog naslijeđa kao i prema odlukama nadležnih službi. Načelno se može reći kako problemska pitanja zahvaćaju sve aspekte rada na arhitektonskom naslijeđu - istraživanje, prenamjena, projektiranje, izvođenje građevinskih zahvata, valorizacija, dokumentacija, opći kriteriji zaštite, pravni status pa sve do stručnosti i transparentnosti odluka.

Posebno ocjenivši  problem rušenja i potpunog fizičkog zapuštanja povijesnih zgrada s atributima vrijednog  arhitektonskog  naslijeđa kao i devastiranje povijesnih cjelina neprimjerenim zahvatima  kao potpuno anakronu  /neprihvatljivu praksu  u odnosu na stanje  arhitektonskog naslijeđa  u Europi, Sekcija želi unutar svojeg djelovanja dati stručni doprinos poboljšanju situacije. 

Sekciju čine članovi DAZ-a koji se na različite načine bave arhitektonskim naslijeđem. Svi zainteresirani članovi DAZ-a mogu postati članovi Sekcije dolaskom na redovite sastanke. Unutar Sekcije moguće je uključivanje u postojeće programe kao i razvijanje novih programa u skladu s ciljevima Sekcije.

Sastanci se održavaju jednom mjesečno. Uobičajeni termin je poslijednji četvrtak u mjesecu u 18:00 h u prostorijama DAZ-a.

 

Projekti Sekcije Arhitektonsko naslijeđe

 • Arhitektura i nasljeđe - ciklus predavanja

Voditelji Sekcije za Arhitektonsko nasljeđe mr.sc. Ksenija Petrić, dipl.ing.arh., i Mladen Perušić, dipl.ing.arh.

Arhitektura i naslijeđe - ciklus predavanja

Ciklus Arhitektura i naslijeđe I sesastoji  od 2x4 predavanja.

U ovoj godini Sekcija aktivno djeluje organiziranjem javnih predavanja, tribina, stručnih putovanja i prezentacija. Teme su usmjerene na područje grada Zagreba, ali isto tako i na prezentaciju značajnijih projekata iz cijele Hrvatske.

Prezentacije i predavanja potiču stručne diskusije i inicijative za obnovu, pomažu u razumijevanju problematike zahvata na arhitektonskom nasljeđu i približavaju projektantima – arhitektima temu zaštite i rada na kulturnom dobru, putem javnih istupa i pritiska struke potiču  institucije i administraciju na rješavanje.


Ciklusi:

Arhitektura i naslijeđe l: Obnova zagrebačkih paviljona

 • Obnova izložbenog paviljona u Botaničkom vrtu u Zagrebu
 • Francuski paviljon u Zagrebu  - istraživanje, projektiranje, obnova
 • Obnova paviljona Jeka 2000. godine u perivoju Maksimir
 • Predstavljanje edicije „Sveučilište i grad“

Arhitektura i naslijeđe l


Arhitektura i naslijeđe II: Zagrebačka industrijska baština

 • Predstavljanje projekta obnove tvornice ROG u Ljubljani u sklopu projekta Second Chance
 • Zagrebačka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive
 • Projekt novog Povijesnog muzeja u Tvornici duhana u Zagreb
 • Rekonstrukcije arhitektonske baštine u Europi nakon 1989. godine: teorijske osnove i praktični problemi


Arhitektura i naslijeđe III: Očuvanje arhitektonske baštine

 • Arhitektonsko naslijeđe Podsuseda - stanje i mogućnosti
 • Novija arheološka istraživanja u Zagrebu – zaštita / valorizacija / prezentacija
 • Strategija obnove i zaštite kulturne baštine


Arhitektura i naslijeđe IV: Obnova pročelja i krovova

 • Metodologija obnove pročelja povijesne arhitekture
 • Obnova krovova i pročelja iz programa spomeničke rente u Zagrebu
 • Umjetnički paviljon, radovi obnove 2007-2011.
 • Konzervatorska služba u Hrvatskoj, 160 godina tradicije


Arhitektura i naslijeđe V: Svjetska baština u Hrvatskoj pod UNESCO-m

 • Split, konzervacija povijesne jezgre
 • Starogradsko polje, kulturni krajolik
 • Dubrovnik, iskustva u obnovi kulturno povijesne cjeline
 • Poreč, restuariranje i prezentacija Eufrazijane


Arhitektura i naslijeđe VI: Konzervatorske prakse

 • Konzervatorski odjel u Zagrebu – 50 godina djelovanja
 • Nosive konstrukcije povijesnih građevina
 • Foto-dokumentiranje u službi zaštite kulturne baštine
 • Konzerviranje u Hrvatskoj, 160 godina tradicije


Arhitektura i naslijeđe VII: Bastionske utvrde

 • Karlovac – mogućnosti restitucije bastionskog sustava
 • Osječka Tvrđa – projekti i realizacije
 • Energetska učinkovitost i arhitektonsko naslijeđe
 • Stari grad Čakovec – obnova utvrde
 • Tvrđava Slavonski Brod – konzervatorske studije i rekonstrukcija kapele sv. Ane


Arhitektura i naslijeđe VIII: Arhitektura + naslijeđe

 • Prozori na povijesnim građevinama
 • Katedrala sv. Jakova u Šibeniku - svjetsko kulturno dobro
 • Trogir – stanje zaštite i konzervatorska praksa
 • Plitvička jezera – kulturne vrijednosti u prirodnom području
 • Konzerviranje u Hrvatskoj od 1945. do 1964. godine


Arhitektura i naslijeđe IX: Arhitektura + naslijeđe

 • Zagrebačke ljekarne c baština u funkciji identiteta grada
 • Ilički izlog – povijesni razvoj Ilice i mogućnosti revitalizacije
 • Izlozi trgovina u Zagrebu i obnove
 • Prozirni elementi pročelja – pristupi i rješenja
 • Konzerviranje u Hrvatskoj od  1964. do 1990 godine


Arhitektura i naslijeđe X: Edukacija i međudisciplinarna suradnja na arhitektonskom naslijeđu

 • Problematika graditeljskog naslijeđa u nastavi Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Metodologija, načela i praksa u edukaciji studenata iz područja kamene arhitektonske plastike
 • Uzroci propadanja kamena. Studentska praksa na primjeru restauratorskog zahvata na oltaru Gospe od zdravja u crkvi Blažene djevice Marije u Rogoznici

Arhitektura i naslijeđe XI: Istraživanja i prijedlozi za obnovu dvoraca u Slavoniji i Baranji
 • Arhitektura 18. stoljeća u Slavoniji uvađanje novog stila iz ishodišta baroka
 • Arhitektonska istraživanja na dvorcu Eugena Savojskog u Bilju
 • Prostorni razvoj vlastelinstva Belje
 • Utvrda dvorca Eugena Savojskog u Bilju
 • Povijesno-prostorni razvoj i valorizacija dvorca Esterhazy u Dardi
 • Arhitektonska istraživanja na dvorcu  Esterhazy u Dardi
 • Istraživanja na dvorcu Khuen Bellasy u Nuštru


 

Arhitektura i naslijeđe XII: Obnova i revitalizacija naslijeđa sredstvima EU fondova

 • Istraživanje i obnova šibenskih novovjekovnih tvrđava
 • Skriveno blago gornjega grada - revitalizacija  palače Babočaj - Gvozdanović
 • Obnova pročelja Etnografskog muzeja – projekt novog postava
 • Obnova Tehničkog muzeja i novi postav
 • Obnova spomeničke palače Amadeo za Hrvatski prirodoslovni muzej 21. stoljeća


Razgovori i jazz na Vrhu

 

Članovi Sekcije Arhitektonsko nasljeđe

Vlatka Ban
Jasna Bartoniček
Alan Braun
Maša Foretić 
Ivana Haničar
Tina Lacković
Stjepan Lončarić
Cela Matan
Mladen Perušić
Vlado Petričević
Ksenija Petrić
Božidar Poljak
Azra Suljić
Zlatan Šljivić
Sanja Štok
Mirjana Visin
 
 
 

Koordinatori Sekcije Arhitektonsko nasljeđe

Ksenija Petrić

 

Mladen Perušić
 


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.