Arhitektura i naslijeđe IV

01.02.2012 - 20.04.2012

Petrić, Ksenija, Autor
Lončarić, Stjepan, Autor
Perušić, Mladen, Autor

Teme četvrtog ciklusa predavanja Arhitektura i naslijeđe obuhvaćati će arhitektonsko naslijeđe u Gradu Zagrebu i komparativne primjere obnove povijesnih građevina, pristup projektiranju, projekte pred realizacijo

Sekcija za Arhitektonsko naslijeđe DAZ-a pokrenula je  seriju stručnih predavanja, tribina i prezentacija na temu arhitektonske baštine. Cilj ovog pvog programa je potaknuti aktivniji odnos arhitekata prema radu na zaštiti i očuvanju povijesnih prostora grada Zagreba.

Odabir tema obuhvaća raznovrsnu problematiku rada na arhitektonskoj baštini kojim se želi osnažiti stručna platforma i pristup projektiranju i planiranju u najvrijednijim gradskim prostorima. Predstavljaju se realizirani projekti i projekti u pripremi s naglaskom na specifičnost svakog pojedinog slučaja te se diskutira o polazištima koja se baziraju na stručnim konzervatorskim principima, istraživanju i kompleksnom sustavu vrednovanja. Pokazat će se principi rada na pojedinačnim zaštićenim kulturnim dobrima i u zaštićenim ambijentima.
 
Predavanja su popraćena pitanjima o zakonskim procedurama i važećoj legislativi u domeni glavnih zakona (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakona o gradnji i prostornom planiranju) te drugih zakona i propisa. Tribina problematizira raskorak između metodologija rada na arhitektonskoj baštini koja je definirana međunarodnim stručnim kodeksima i njihove primjene u našim zakonskim dokumentima i praksi. Diskusije poslije predavanja doprinose formiranju stavova i radu na zaštiti arhitektonskog naslijeđa. Uz predavanja će se organizirati obilasci uz stručno vodstvo.
 
Predavanja su uvrštena u  Program stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduju se s dva (2) boda.

IV CIKLUS: OBNOVA PROČELJA I KROVOVA – koordinator Mladen Perušić

1. Metodologija obnove pročelja povijesne arhitekture 9. 2. 2012.,
Projekti i realizacije
Teodora Kučinac dia, Jasna Bartoniček dia, Hrvatski restauratorski zavod

2. Obnova krovova i pročelja iz programa spomeničke rente u Zagrebu, 1. 3. 2012.
pristup obnovi, konzervatorska dokumentacija i smjernice, projekti, nadzori, primjeri izvedbe, iskustva i rezultati
Jadran Antolović, Alan Braun, Zdravko Mahmet, Mladen Perušić

3. Umjetnički paviljon, radovi obnove 2007-2011., 22. 3. 2012.
integralna obnova krovova, kupole, pročelja
Mladen Perušić dia i dr.

4. Konzervatorska služba u Hrvatskoj, 160 godina tradicije, 12. 4. 2012.
dr.sc. Marko Špikić, Filozofski fakultet

 

Vezana događanja

12/04/2012 - 12/04/2012

Konzervatorska služba u Hrvatskoj, 160 godina tradicije

U četvrtak 12.04.2012. u 19 sati DAZ-u je održano četvrto po redu predavanje iz ciklusa Arhitektura i naslijeđe 4. Predavanje je održao Marko Špikić na temu Konzervatorske službe u Hrvatskoj i njene 160-godišnje tradicije. Predavanja su uvrštena u  Program stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduju se s dva (2) boda.

22/03/2012 - 22/03/2012

Umjetnički paviljon u Zagrebu, radovi obnove 2007. - 2011.

U četvrtak 22.03.2012. u 19 sati u DAZ-u održano je treće po redu predavanje iz ciklusa Arhitektura i naslijeđe. Predavanje je održao Mladen Perušić, dipl.ing.arh. na temu obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu u razdoblju od 2007. do 2011. godine. Predavanje je uvršteno u  Program stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduje se s dva (2) boda.

01/03/2012 - 01/03/2012

Obnova krovova i pročelja iz programa spomeničke rente

U četvrtak, 1.3. u 19 sati u DAZ-u održano je drugo po redu predavanje iz ciklusa Arhitektura i naslijeđe IV. Gosti predavači, Jadran Antolović, Alan Braun, Zdravko Mahmet i Mladen Perušić govorili su na temu obnove krovova i pročelja iz programa spomeničke rente. Predavanja su uvrštena u  Program stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduju se s dva (2) boda.

09/02/2012 - 09/02/2012

Metodologija obnove pročelja povijesne arhitekture

U četvrtak 09.02.2012. u 18 sati u DAZ-u održan je četvrti ciklus programa Arhitektura i naslijeđe. Prvo predavanje iz ovog ciklusa održala je Teodora Kučinac na temu Metodologija obnove pročelja povijesne arhitekture.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.