Zaštita na radu

 • Zakon o državnom inspektoratu
  (NN 116/8, 123/08-ispravak) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o zaštiti na radu
  (NN 59/96, 94/96-ispravak, 114/03, 86/08, 75/09)
  Vidi: čl.70.st.3. Zakona o Državnom inspektoratu (NN 116/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o izradi procjene opasnosti
  (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata
  (NN48/97) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita
  (NN 101/09, 40/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu
  (NN 1/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore
  (NN 6/84, 114/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-l-2536/2005 od 17.listopada 2007. -  ukida Izmjene i dopune Pravilnika NN 45/05.
  Vidi: čl.36. Tehničkog propisa o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima
  (NN 29/05) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
  (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
  (NN 51/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta
  (NN 49/86) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta
  (NN 42/05) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava
  (NN 39/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme
  (NN 21/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom
  (NN 69/05) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada
  (NN 5/84) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  (NN 47/02)
  Vidi: čl.21. st.3. Pravilnika o sigurnosti strojeva (NN 28/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu
  (NN 46/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu
  (NN 155/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
  (NN 116/10, 124/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja , opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
  (NN 39/06, 106/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima
  (NN13/09) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu
  (NN 155/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izloženosti kemijskim tvarima na radu
  (NN 155/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika zbog izloženosti kancerogenim i/ili mutagenim tvarima
  (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu
  (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina
  (NN 10/86)
  Vidi: čl.22. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala
  (NN 49/86) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura
  (NN 10/86) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile
  (NN 7/89) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama
  (NN 11/84, 7/89) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu
  (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu i kod površinskih i podzemnih rudarskih radova
  (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu
  (NN 56/83) - pretrazi CADIAL

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.