Vodno gospodarstvo / Opći propisi

 • Zakon o vodama
  (NN 153/09) - pretrazi CADIAL
 • Strategija upravljanja vodama
  (NN 91/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama
  (NN 70/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja
  (NN 3/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o izradi Vodogospodarske osnove Hrvatske
  (NN 120/03) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
  (NN 120/10) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija na gospodarsko korištenje voda
  (NN 89/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
  (NN 89/10, 88/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
  (NN 78/10) - pretrazi CADIAL


VIII Dani zagrebačke arhitekture 2018

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:

Partneri:

 


 

Medijski partneri:


Sponzori: