Vodno gospodarstvo / Korištenje voda, Zaštita voda

 • Državni plan za zaštitu voda
  (NN 8/99)
  Vidi: čl.62.Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 89/10) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o standardu kakvoće voda
  (NN 89/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik oujetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  (NN 66/11) - pretrazi CADIAL
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja
  (NN 81/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
  (NN 87/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  (NN 3/11) - pretrazi CADIAL


VIII Dani zagrebačke arhitekture 2018

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:

Partneri:

 


 

Medijski partneri:


Sponzori: