Socijalna skrb / Socijalna skrb

 • Zakon o socijalnoj skrbi
  (NN 57/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući
  (NN 64/09) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika Centra za socijalnu skrb i podružnice
  (NN 120/02, 74/04, 125/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika
  (NN 52/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnica obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga
  (NN 93/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe
  (NN 121/00) - pretrazi CADIAL
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: