Socijalna skrb / Profesionalna rehabilitacija

  • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
    (NN 143/02, 33/05) - pretrazi CADIAL
  • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika radnog centra
    (NN 2/06) - pretrazi CADIAL
  • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika ustanove za profesionalnu rehabilitaciju
    (NN 2/06) - pretrazi CADIAL
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: