Zaštita kulturnih dobara / Arheološka istraživanja

  • Pravilnik o arheološkim istraživanjima
    (NN 102/10) - pretrazi CADIAL
  • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatskeu područjima gdje se nalaze kulturna dobra
    (NN 22/09, 36/11) - pretrazi CADIAL
  • Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru
    (NN 33/08) - pretrazi CADIAL
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: