Vlasničkopravni odnosi / Zemljišne knjige

 • Zakon o zemljišnim knjigama
  (NN 91/96, 137/99-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-58/1997, U-I-235/1997, U-I-237/1997, U-I-1053/1997, U-I-1054/1997 od 17. Studenog 1999. ,114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-831/2006 od 3. Studenog 2010.)
  Vidi: čl.12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 68/98) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik)
  (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02-ispravak, 14/05, 60/10)
  Vidi čl.24. Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku
  (NN 123/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine
  (NN 60/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
  (NN 107/10) - pretrazi CADIAL
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: