Trgovine, Igre na sreću / Trgovine

 • Zakon o trgovini
  (NN 87/08, 116/08, 76/09-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-642/2009 i dr. od 19. lipnja 2009.) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
  (NN 39/09) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstava u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
  (NN 66/09, 108/09, 8/10) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica
  (NN 105/01) - pretrazi CADIAL
 • Uredba za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu
  (NN 58/09, 27/10, 37/11) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko ribom
  (NN 96/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj
  (NN 21/09) - pretrazi CADIAL
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: