Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje plažno rekreacionog prostora uvale Sumartin u Dubrovniku

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski
otvoreni
urbanističko-arhitektonski

ROK 03.05.2012.

REDNI BROJ NATJEČAJA

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje plažno rekreacionog prostora uvale Sumartin u Dubrovniku

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIKA (DAD)
organizira i provodi

državni, otvoreni, anonimni, u jednom stupnju (za realizaciju)

N A T J E Č A J
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
ZA UREĐENJE PLAŽNO REKREACIONOG PROSTORA UVALE SUMARTIN U DUBROVNIKU

INVESTITOR I RASPISIVAČ

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, koju zastupa župan Nikola Dobroslavić, župan.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Društvo arhitekata Dubrovnika (DAD), Frana Supila 36, 20000 Dubrovnik, koje zastupa predsjednica mr.sc.Marija Kojaković, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili dipl.ing.arh. , kao i ispunjavanje uvjeta iz točke 8.6.c. općih uvjeta natječaja.

ROKOVI

Početak natječaja: petak, 2.3. 2012.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 21.3.2012.
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 3.5. 2012.

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 08-16 sati u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, UO za turizam, more i poduzetništvo, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik , tel. 020/351 463 ili 020/351 420, e-mail:ivo.klaic@dubrovnik-neretva.hr, uz polog od 200 kn plativih na žiro-račun Dubrovačko-neretvanske županije br. 2340009-1800019006, kod privredna banka Zagreb, svrha doznake: „podloge za natječaj Uvala Sumartin“, s pozivom na broj za fizičke i pravne osobe 687307- OIB.

Natječajne podloge je moguće preuzeti na internetskim stranicama DAD-a, www.d-a-d.hr.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud dodijeliti će sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 40.000,00 kn
II. nagrada 25.000,00 kn
III. nagrada 15.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:
1. mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh.; Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, predsjednica OS
2. mr.sc. Berislav Iskra, dipl.ing.arh.; predstavnik UHA-e, dopredsjednik OS
3. Maro Kristić, mag.oec.; Pročelnik Upravnog odjela za turizam, more i poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije
4. Silva Vlašić, dipl.iur.; Grad Dubrovnik, Pročelnica Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
5. Antun Poković, dipl.ing.arh.; predstavnik DAD-a
6. Ivo Klaić, dipl.ing.; Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije
7. Davor Bušnja, dipl.ing.arh.; predstavnik DAD-a
Zamjenik člana: M.Arch. Ida Polzer, dipl.ing.arh.; predstavnik DAD-a

Konzultanti:
1. Blaž Pezo, dipl.oec.; Ured župana Dubrovačko-neretvanske županije 2. Vlado Bakić, dipl.oec.; direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije 3. mr.sc. Marija Kojaković, dipl.ing.arh.; predsjednica DAD-a 4. Jelka Tepšić, prof.; direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika

Tehnička komisija:
1. Željko Franetović, dipl.ing.arh.; Dubrovačko-neretvanska županija 2. Marko Biskup, dipl.ing.arh.; Dubrovačko-neretvanska županija

Tajnica natječaja:
Maja Polzer, dipl.ing.arh.; predstavnik DAD-a

Natječaj je raspisan u skladu s PRAVILNIKOM O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKA kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 140-12-DU-AU.

Materijali su dostupni na stranicama DAD-a.