Natječaj

Natječaj za idejno rješenje Trga Vatroslava Lisinskog u Osijeku

Autor/izvor: DAZ 18/03/2013

Agencija za obnovu osječke Tvrđe raspisala je natječaj za arhitektonsko-urbanističko rješenje Trga Vatroslava Lisinskog u Osijeku.

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE raspisuje GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK (GFOS) provodi
OTVORENI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI, ZA REALIZACIJU

N A T J E Č A J
ZA IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U TVRĐI U OSIJEKU


Raspisivač (investitor) Natječaja je Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Franje Kuhača 29, 31000 Osijek, tel. 031 214 700, MB 1464914, OIB 68467994606 koju zastupa v.d. ravnateljica Valerija Vuković Kondža, dipl.oecc.
Provoditelj (organizator) Natječaja je Građevinski faklutet Osijek (GFOS), Drinska 16a, Osijek, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ. tel. 031274377. Osoba za kontakt u ime GFOS-a: Željka Jurković, dipl.ing.arh., 0912240796, e-mail: zjurkovic@gfos.os

Predmet Natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora Trga Vatroslava Lisinskog u Tvrđi u Osijeku.
Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06.)

Registracijski broj Natječaja: 156-13-OS-UA
Evidencijski broj javne nabave: MV 1/13.

ROKOVI:
- početak Natječaja: 18. ožujka 2013. godine
- rok za postavljanje pitanja: 8. travnja 2013. godine
- rok za predaju radova: 20. svibnja 2013 godine do 15.00 sati bez obzira na način dostave

NAGRADE:
Ako do određenog roka pristigne najmanje 4 (četiri) rada koja su stručno izrađena i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
- 1. nagrada = 40.000,00 kn netto
- 2. nagrada = 30.000,00 kn netto
- 3. nagrada = 20.000,00 kn netto

Ako pristigne manji broj radova Ocjenjivački sud može proporcionalno smanjiti broj i fond nagrada. S nagrađenim natjecateljima

Raspisivač će sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni natjecatelj izdati račun sukladno zakonskim propisima.
Raspis i rezultati Natječaja biti će javno objavljeni u elektroničkom oglasniku javne nabave, dnevnom tisku te na web stranicama Agencije za obnovu osječke Tvrđe www.tvrdja.hr.

Natjecateljima će se s Pozivom na natječaj staviti elektronički na raspolaganje natječajna dokumentacija. Budući da iz tehničkih razloga pojedine dijelove dokumentacije nije moguće neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje, cjelokupnu natječajnu dokumentaciju na digitalnom mediju natjecatelji mogu preuzeti osobno u Osijeku uz prethodnu najavu tajnici Natječaja Dini Stober na broj 0912240751 ili se dokumentacija šalje poštom ukoliko se na na e-mail adresu dstober@gfos.hr pošalje zahtjev za dostavom dokumentacije. Dokumentacija se na zahtjev natjecatelja može poslati i putem elektroničke pošte (jumbo mailom). Natječajna dokumentacija se ne naplaćuje.

Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

1. Oliver Grigić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 2398 član Upravnog vijeća Agencije za obnovu osječke Tvrđe, predstavnik Grada Osijeka, Predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh., predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam Građevinskog fakulteta Osijek
3. Valerija Vuković Kondža, dipl.oecc., v.d. Ravnateljica Agencije za obnovu osječke Tvrđe
4. Zlatko Uzelac, prof., predstavnik Ministarstva kulture
5. Ivana Haničar Buljan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 2250
- zamjenik člana: Željka Jurković, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica broj 1191
- Tajnica Natječaja: dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.
- Tehnička komisija: Valentina Slabinac,dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica broj 3063

OCJENJIVAČKI SUD

oglas

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: