Trg Petra Zoranića u Zadru

Rezultati


Rezultat urbanističko-arhitektonskog natječaja PARTERNOG UREĐENJA TRGA PETRA ZORANIĆA U ZADRU

15.05.2009

Investitor i raspisivač:                  
GRAD ZADAR-GRADSKO POGLAVARSTVO, Zadar, Narodni trg 1 
Organizator i provoditelj:                               
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA), Zadar, Braće Vranjanina 11   

Objavljuju   

REZULTATE NATJEČAJA   

Državni, javni, otvoreni s pozvanim natjecateljima, projektni, u jednom stupnju i anonimni 
natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja   
PARTERNOG UREĐENJA TRGA PETRA ZORANIĆA U ZADRU   

Na natječaj koji je trajao od 19. veljače 2009. do 27. travnja 2009.godine, pristiglo je petnaest (15) radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Ante Uglešić, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, Miljenko Domjan, prof., dopredsjednik Ocjenjivačkog suda, Nives Kozulić, dipl.ing.arh.Nenad Kondža, dipl.ing.arh.Miroslav Geng, dipl.ing.arh.doc.dr.sc. Ivo Fadićdoc.dr.sc. Feđa VukićRenata Čobrnić, dipl.ing.arh., zamjenik člana OS-a,Anastazija Magaš, prof., stručni konzultant, na četvrtoj plenarnoj sjednici održanoj 10. svibnja 2009. godine, jednoglasno je donijelo odluku o plasmanima radova i dodjeli prve nagrade:


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: