Kalendar

Konferencija za medije o prijedlozima Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama i izmjena ZPUG-a

15.06.2011 - 15.06.2011
Konferencija

Konferencija će se održati u srijedu,15. lipnja, u 12 sati u prostorijama Udruženja hrvatskih arhitekta, Trg bana J. Jelačića 3/1. U organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, predsjednik HKA - Tomislav Ćurković i predsjednik UHA - Hrvoje Hrabak upoznat će javnost sa stavovima strukovnih organizacija o prijedlozima ova dva zakona.

Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata održat će konferenciju za medije povodom Vladinog prihvaćanja nacrta prijedloga Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama i nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Ukratko, unatoč sudjelovanju HKA i UHA u iscrpnoj stručnoj raspravi koju je otvorilo MZOPUG, prema jasnim strukovnim kriterijima prijedlog ZPNZ je konceptualno sasvim neprihvatljiv, dok prijedlog izmjena ZPUG sadrži elemente koji mogu ozbiljno poljuljati temelje kontrole nad hrvatskim prostorom. Potencijalni kumulativni učinak oba zakona je pak još dalekosežnijih posljedica. S obzirom da je tematika oba zakona kompleksna, u interesu javnosti ćemo Vas upoznati detaljno sa svim zamjerkama i potencijalnim posljedicama eventualne primjene oba zakona, a i odgovoriti na sva dodatna pitanja.

U nastavku donosimo tekst očitovanja na Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama kojeg su Udruženje hrvatskih arhitekata i Hrvatska komora arhitekata u srijedu, 8. lipnja, uputili Državnoj tajnici, na poziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Klasa:   010-01/11-01/11
Urbroj:  505-11-1
U Zagrebu, 08. lipnja 2011.god.
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

n/r
g. Nike Sudarević, mag.ing.hortikulture
Državna tajnica
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

Predmet: Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama – očitovanje traži se

Poštovana g. Državna tajnice,

Temeljem Vašeg Zahtjeva za očitovanjem na Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama (u daljnjem tekstu: Zakon) od 06.06.2011.g., a u okviru našeg stručnog djelokruga, očitujemo se na Prijedlog Zakona koji ste nam uputili.

Nažalost, uz naglašavanje moralnog aspekta Prijedloga Zakona, koji dovodi u pitanje jednakost i prava građana Republike Hrvatske, moramo Vas izvijestiti da je Hrvatskoj komori arhitekata i Udruženju hrvatskih arhitekata  predmetni Prijedlog Zakona stručno neprihvatljiv zbog kriterija kako slijedi:

Prijedlogom Zakona se ne propisuje stručno vrednovanje, odnosno zadovoljavanje minimalnih prostorno-planerskih kriterija kako za područja koja su zahvaćena nezakonitom gradnjom,  tako i za pojedinačne građevne čestice, a kojima se treba osigurati nužni urbano-komunalni standard koji uključuje pristup s prometne površine i pristup za vatrogasna vozila, potrebna parkirališna mjesta, te podjednaki uvjeti kvalitete boravka, pogleda i osunčanja za sve zgrade unutar ili neposredno uz zahvat u prostoru.

Također, Prijedlogom Zakona se ne propisuje niti zadovoljavanje bitnih zahtjeva za građevinu propisanih člankom 14. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a kojima se osigurava higijena i zdravlje ljudi, odnosno sigurnost u korištenju kako za trenutne i buduće korisnike predmetne zgrade tako i za korisnike zgrada na susjednim građevnim česticama.

Prijedlog Zakona neprimjerno propisuje jednaku proceduru ozakonjenja za sve zgrade, ne razlikujući pritom vrlo širok raspon nezakonite izgradnje kako po namjeni tako i po veličini istih, od zgrada za osobne potrebe stanovanja ili gospodarstva pa do apartmanskih, odnosno višestambenih zgrada, te gospodarskih zgrada koje su građene za prodaju na tržištu.

Istovremeno, Prijedlogom Zakona je bitno umanjena zaštita obalnog pojasa, područja od neprocjenjivog nacionalnog interesa.

Predloženim postupkom ozakonjenja ne predlažu se, a samim time se i destimuliraju, s aspekta struke moguća poboljšanja stanja u prostoru, od pojedinačnog usklađenja nezakonitih zgrada s prostorno-planskim dokumentima, poboljšanja postojećeg urbanog standarda pa do izrade planova urbane sanacije za veća područja zahvaćena nezakonitom gradnjom.

U tom smislu, vrijednim se smatraju odredbe članaka 27. i 28. Prijedloga Zakona koje bi potaknule aktiviranje postojećih mehanizama (kroz uredbu ili naputak Ministarstva) i bile prvi korak za ustanovljavanje stanja u prostoru kroz izradu tematskih Izvješća o stanju u prostoru, zatim analize prostornih pokazatelja i utvrđivanja metodologije sanacije kroz prostorno planersku dokumentaciju. Temeljem takve procedure, uz razlikovanje pristupa prema tipu izgradnje, veličini i namjeni, te stupnju utjecaja na okoliš, moglo bi se pristupiti primjeni zakonskog rješenja koje bi trebalo opteretiti, u budućnosti bespravnog graditelja, davanjima koja će takvu gradnju učiniti neisplativom, .

Općenito, predmetni Prijedlog Zakona značajno obesnažuje od nezavisnosti uložene napore za uređenjem i zaštitom hrvatskog prostora s dugoročno nesagledivim i nepopravljivim posljedicama na njegovu kvalitetu, a sasvim nesrazmjerno potencijalnim kratkoročnim financijskim i političkim koristima od istog.

Problem bespravne gradnje je dugogodišnji problem koji iziskuje kvalitetno rješenje  i ne može ga se niti ignorirati ni ukinuti, već ga je potrebno riješiti na jasan i nedvosmislen način. Kako nema univerzalnog pravila za sve slučajeve, pravila moraju biti pomno i stručno razrađena da pokrivaju najveći broj i vrste slučajeva nezakonite gradnje, a da se pritom poštuje pravo i obveza zaštite javnog interesa, na maksimalni mogući način.

Shodno svemu navedenom, u ovom trenutku upućujemo Vam generalne primjedbe na predmetni Zakon, te predlažemo da zajednički, s drugim stručnim tijelima iz djelokruga predmetnog Zakona, pristupimo temeljitoj analizi i izradi Prijedloga Zakona kojim će se ostvariti nužno potreban stručni i politički konsenzus na dobrobit održivog razvoja i kvalitete izgrađenog prostora Republike Hrvatske i svih njenih građana.

S poštovanjem,

Tomislav Ćurković, predsjednik HKA
Hrvoje Hrabak, predsjednik UHA

Predavači

Hrabak, Hrvoje, Autor

Ćurković, Tomislav, Autor

Vezane vijesti

05/07/2011 - 05/07/2011

Očitovanje HKA/UHA

Očitovanje na konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

21/06/2011 - 21/06/2011

Arhitektonski fakultet podržao zaključke HKA i UHA

Arhitektonski fakultet u Zagrebu uključio se u javnu raspravu o donošenju Prijedloga zakona o postupanju s nezakonitim građevinama.

15/06/2011 - 15/06/2011

Očitovanje na Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Predstavnici UHA / HKA, Hrvoje Hrabak, Tomislav Ćurković, Tea Horvat, Rajka Bunjevac i Silvio Bašić konferencijom za medije nastojali su javnosti, a i struci, približiti i pojasniti svoj stav i reagiranja na Zakon o prostornom uređenju i na sve probleme koje ovaj zakon donosi struci. Temeljem poziva Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje pokreće postupak Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09) s ciljem njegove bolje i efikasnije provedbe, HKA je uputila tekst očitovanja na Izmjene i dopune ZPUG sa osnovim zamjerkama na Nacrt prijedloga Zakona te Primjedbama i prijedlozima HKA.

10/06/2011 - 10/06/2011

Očitovanja na Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama

Udruženje hrvatskih arhitekata i Hrvatska komora arhitekata u srijedu, 8. lipnja, uputili su tekst očitovanja na Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama Državnoj tajnici, na poziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Očitovanje donosimo u cijelosti.

Komentari

Damir (14/06/2011)
Pozivaju se kolegice i kolege da svojim prisustvom daju podršku naporima strukovnih udruga da zaustave donošenje Zakona!
DOĐITE!!
Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Predavači

Hrabak, Hrvoje
Autor

Ćurković, Tomislav
Autor

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.