Kalendar

Identitet: Grad i regija

19.11.2013 - 19.11.2013
Ciklus: ARTUR

Pozivamo Vas da nam se pridružite na 2. radionici programa ARTUR (Arhitektura i turizam) u Dubrovniku, 26. studenog 2013. u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik u dvorani Elafiti u 9:30 sati, Babin kuk.

ARTUR je program koji je iniciralo Društvo arhitekata Zagreba i pokrenulo u suradnji s Institutom za turizam i Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, te Društvima arhitekata Zadra, Dubrovnika i Istre čiji su dugoročni ciljevi usmjereni na prevladavanje postojećih nedostataka i problema veznih za prostor i turizam.

Ovogodišnja tema ARTURA – Turistički prostor: Grad i regija – bavi se propitivanjem i istraživanjem odnosa turističkih gradova i njihovih regija. Odnos grada i regije detaljnije se proučava kroz tri interaktivne i multidisciplinarne radionice u Zadru, Dubrovniku i Puli.

Na dubrovačkoj radionici pod temom Identitet: Grad i regija, bavit ćemo se pitanjem definiranja koncepta identiteta regije uvažavajući značaj razvoja turizma na temelju cjelovitog potencijala grada i regije kroz podizanje svijesti o gospodarskom  i kulturnom potencijalu koji proizlazi iz specifičnog prirodnog okruženja, kulture i tradicije. ARTUR u kontekstu  tranzicije i pratećih pojava poput nezgrapnosti masovnog turizma, pronalazi ravnotežu u  poticanju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i ekoloških  projekata  koje polaze od lokalnih kulturno-geografskih specifičnosti s ciljem razvoja čitave regije, poput sveučilišnog turizma, koji ima pozitivan učinak na razvoj cjelogodišnjeg turizma, te se uklapa u povijesnu i kulturnu sliku grada.

I ovom prigodom upućujemo poziv za prijavu prijedloga za nagradu ARTUR kojom želimo istaknuti najbolje primjere u oblikovanju i razvoju turističkog prostora, te promovirati najbolje prakse u korištenju arhitekture i kvalitetno oblikovanog prostora u svrhu razvoja hrvatskog turizma.

Temu zaključujemo konferencijom koja će se održati u Zagrebu u ožujku 2014. godine, na kojoj ćemo predstaviti rezultate održanih radionica, te dodijeliti nagrade i priznanja ARTUR.

Radionica Artur uvrštena je u Sustav stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduje se s 5 bodova.

Program radionice Dubrovnik:

Identitet: Grad i regija

TURIZAM, BAŠTINA I ARHITEKTURA kao osnovne teme  okruglog stola i radionice  polaze od kulturnog i geografskog  identiteta  kao  potencijala za održivi  razvoj grada i regiji. U želji  za uspostavljanjem  idealne slike grada za građane i turiste, Artur otvara niz pitanja s namjerom uspostavljanja  ravnoteže između Grada i regije u gospodarskom, turističkom, socijalnom, demografskom i kulturnom smislu,  te izdvaja slijedeće teme za razgovor:

Kulturna baština - graditeljska i prirodna -  osnovni resurs za  razvoj regije
Planiranje i mogućnosti održivog prostornog razvoja u uvjetima visoke razine zaštite kulturne baštine
Uloga visokog obrazovanja u turističkom razvoju grada Dubrovnika

Ciljevi radionice:

- podići svijest o važnosti baštine i javnih prostora u planiranju razvoja grada i regije
- potaknuti participaciju zajednice u artikuliranju  potreba grada i regije, te je osnažiti  otvaranjem prostora za rad visoko obrazovanih kadrova  u cjelogodišnjim djelatnostima
- povezati ključne sudionike u upravljanju prostorom i planiranju investicija sa stručnom i znanstvenom zajednicom, te građanima

Sudionici okruglog stola:

-      prof.dr.sc. Feđa Vukić (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
-      dr. sc. Daniela  Angelina  Jelinčić  (Institut za razvoj i  međunarodne odnose)
-      mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh (Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske)
-      mr.sc. Marija Kojaković, dip. ing. arh (Društvo arhitekata Dubrovnika)    
-      dr.sc. Ivo Kunst  (Institut za turizam)

Okrugli stol moderira  Damir Ljutić, dipl. ing . arh. (Društvo arhitekata Zagreba)   

Pozivamo Vas da nam se pridružite u Dubrovniku.

Ulaz je slobodan ali zbog ograničenog broja mjesta potrebno je prijaviti se putem prijavnice na mail adresu:
ana.marendic@d-a-z.hr do 24.11.2013.

DANIELA ANGELINA JELINČIĆ,  diplomirala je etnologiju i talijanski jezik s književnošću (1995.). Na istom fakultetu, magistrira etnologiju (2000.) s temom Kulturna baština i turizam. Stupanj doktora humanističkih znanosti, u znanstvenom polju etnologije i antropologije, stječe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004.), s temom disertacije Stanje, potencijali i perspektive kulturnog turizma u Hrvatskoj: uloga sustava u planiranju i provođenju programa kulturnog turizma. Od 1996. godine zaposlena je u Institutu za međunarodne odnose, Zagreb, radi na suradničkom mjestu višeg asistenta. Radi kao znanstveni novak na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za međunarodne odnose, gdje sudjeluje u istraživačkim projektima Odjela, u organizaciji međunarodnih skupova koje organizira Odjel, izlaže na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama i seminarima te objavljuje u domaćim i stranim časopisima, knjigama i zbornicima. Osnovni istraživački interes odnosi se na kulturni turizam, održivi kulturno-turistički razvoj, kulturnu baštinu u funkciji razvoja turizma, veze između etnologije i turizma te ulogu države u kulturnom turizmu. Autorica je segmenta Kulturni turizam koji je predstavljen u okviru kulturnog web portala pod nazivom CultureNet Croatia, koji 2001. godine na temelju razrađenog koncepta pokreću, kao zajednički projekt, Ministarstvo kulture i Institut Otvoreno društvo; Hrvatska. 2003. godine postaje ekspertom Vijeća Europe za kulturni turizam i radi na projektu Evaluacije kulturne politike Cipra.

FEĐA VUKIĆ, povjesničar umjetnosti, rođen 1960. Diplomirao povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilište u Splitu, 1984. Doktorand Odjela za oblikovanje Akademije za likovnu umjetnost Univerziteta u Ljubljani, znanstveno područje teorija oblikovanja. Viši predavač (povijest dizajna, teorija i razvoj dizajna) na Studiju dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 1994. Stipendist-istraživač istraživačkog centra The Wolfsonian Foundation, Miami Beach, USA, 1995. s istraživanjem na temu «Tržišna komunikacija u Italiji 1900-1943». Sudjelovao na više simpozija i seminara o teoriji dizajna i edukaciji u dizajnu, u Hrvatskoj i u inozemstvu. Objavljuje prikaze, kritike i znanstvene članke o modernoj arhitekturi i dizajnu u hrvatskim i međunarodnim časopisima. Objavio je i uredio više knjiga na tu temu, među kojima su i Modern Zagreb, 1992., Building on the Borders, 1995., Stoljeće hrvatskog dizajna 1996.

IVO KUNST, 1994. - doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveni interes: Strateško i poslovno (operativno) planiranje, Ocjena investicijskih projekata, Evaluacija poslovanja i vrednovanje hotelskih poduzeća (njihovih dijelova),Tržišno (re)pozicioniranje, Koncepti najbolje uporabe, Izrada turističkih masterplanova
Projekti: 2009. Badija – koncept najbolje uporabe otoka, 2008-2009. Revitalizacija etno-eko sela na području Splitsko-dalmatinske županije – Poslovno-upravljački model i studija izvodljivosti: sela Malo Grablje, Velo Grablje, Murvica, Stara Podstrana, Podhumlje, Dol, 2008. Strategija kulturnog turizma Splitsko-dalmatinske županije, 2008. Ocjena društvene opravdanosti realizacije projekta Posedarje Rivijera na principima javno-privatnog partnerstva, 2008. Kumrovec – plan korištenja i potencijalna vrijednost Znanstveno-studijskog centra i hotela Zagorje, 2008. Posedarje – koncept najbolje uporabe i tržišna prefeasiblity studija, 2007. Zdravstveno-turistički projekt Stubičke Toplice – poslovni plan
2007. Tourism Master Plan of the Broader Region of Central-south Slavonia with Main Focus on Brodsko-posavska and Požeško slavonska Counties, 2007. Turistički master plan Karlovačke i Ličko-senjske županije, 2006. Procjena očekivanih troškova i koristi pridruživanja RH EU na području turizma; 2006. Masterplan Srbije, 2006. Analiza ekonomskih utjecaja uvođenja koncesija trgovačkog zemljišta na poslovanje trgovačkih društava u djelatnosti ugostiteljstva; 2006. Brijuni Riviera - Podloga za izradu poslovnog plana Društva,2006. Projekt Veliko Gradište na Dunavu - "Best Use" koncept i prefeasibility studija. 2006. Privatizacija trgovačkih društava Genex/ICG, Beograd (Tehnički i operativni due diligence; Strategija privatizacije, Procjena vrijednosti), 2006. Hoteli HUM, Vela Luka - Information memorandum (za potrebe prodaje Društva), 2006. Razvojni plan i procjena vrijednosti društva Hoteli Maestral, Dubrovnik (za potrebe privatizacijskog natječaja) 2006. Tourism Development of the Baikal Region, 2006. Brijuni Riviera - Strategija upravljanja projektom Brijuni Riviera s naglaskom na alternativne modele financiranja; 2006. Brijuni Riviera - Tržišna i financijska prefeasibility studija za odabrane lokacije za projekt Brijuni Riviera, 2005. Hotel Marjan, Split - Razvojni plan (za potrebe privatizacije); 2005. Hotel InterContinental Beograd - "Best Use" koncept i Prefeasibility Studija, 2005. Hoteli Maestral, Dubrovnik - Ocjena investicijskih odluka i produktivnosti Društva (ekspertno mišljenje), 2005. Procjena vrijednosti hotela u sastavu društva Jadranski luksuzni hoteli (Bonavia Rijeka, Dubrovnik Palace, Excelsior, Kompas, Bellevue)

MARINA OREB, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

MARIJA KOJAKOVIĆ, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu, magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na studiju ''Ekonomija  turizma''; od 1993.god do danas vodi vlastiti Studijski centar za obnovu i razvoj, koji je nastao kao terenska jedinica Postwar Reconstruction and Development Unit Sveučilišta u Yorku, Velika Britanija; do 1992.god. radila za hotelska poduzeća Babin Kuk i HTP Dubrovnik, te kao projektant Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, dogradnja i rekonstrukcija hotela Dubrovnik President (u suradnji sa Studijem 92 iz Labina), obiteljske vile u Dubrovniku od idejnog, glavnog, nadzor realizacije (47. Zagrebački salon), Razvojno-istraživački centar za marikulturu na Bistrini  Sveučilišta u Dubrovniku idejni, glavni, nadzor nad realizacijom, Rekonstrukcija ulica Brgatske i Matije Gupca za Grad Dubrovnik idejni, glavni, nadzor nad realizacijom (u Širenje horizonta), Natječaj za hotel Rovinj – nagrada u 1. krugu, Hotel Mediteran u Platu – idejni; rekonstrukcija 4 vile i bazena u Platu idejni, glavni, nadzor, Suradnja s MM Interijeri na rekonstrukcijama, uređenjima i dogradnjama hotela u Starigradu Paklenici, Brelima, Bolu na Braču i Umagu – idejni, glavni, nadzor, Intenzivni rad na poslijeratnoj obnovi (Thermotherapia, selo Osojnik i drugo), s timom vodim ukupni nadzor nad realizacijama naših projekata pa prema tome nastavljamo tradiciju arhitekata graditelja.
1992.-1996. god. suradnja sa Sveučilištem u Yorku  u organiziranju seminara i konferencija o poslijeratnoj obnovi u Yorku, Dubrovniku, Amanu, Manilli, Genevi, Oxfordu, Bostonu (MIT); Rad u Društvu arhitekata Dubrovnika u kontinuitetu od 2006. god. a od 2010.god. do danas kao predsjednica.

DAMIR LJUTIĆ, voditelj projekta Artur, rođen 1970. u Zagrebu, diplomirao 1996. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 1998. suosniva DVA PLUS, studio za arhitekturu i vizualne komunikacije; od 1996. sudjeluje na 50-ak javnih natječaja i osvaja niz nagrada kojih 5 prvih;od 1999. - danas surađuje sa nizozemskim uredom Oeverzaaijer; 2000. osnivač nevladine udruge KONTRAFOR za zaštitu graditeljskog nasljeđa; 2003. objavljuje u časopisu Zarez; od 2004. surađuje u časopisu Croturizam; UT marketing; 2004. pohađa Akademiju za politički razvoj Vijeća Europe; 2005.-2007. član Izvršnog odbora DAZ-a; izlaže na 41. Zagrebačkom salonu arhitekture; 2009.-2013. predsjednik Društva arhitekata Zagreba (DAZ). 2010. Autor i inicijator programa MISLI PROSTOR/THINK SPACE,niza jednogodišnjih ciklusa međunarodnih konceptualnih arhitektonskih natječaja (www.think-space.org). Od 2013. član Upravnog odbora Društva arhitekata Zagreba.


ARTUR tim:

Voditelj projekta: Damir Ljutić
Programski odbor: Andreja Ilijanić, Sunčana Rapaić, Iva Rukavina, Duje Dvornik
Organizacijski odbor: Aleksandra Uhernik Đurđek, Ana Marendić, Davorka Perić, Vesna Vrga Perović
Strateški partneri: Institut za turizam i Hrvatski Savjet za zelenu gradnju 
Partneri: Društvo arhitekata Zadra, Društvo arhitekata Dubrovnika, Društvo arhitekata Istre i drugi.
Stručni odbor: Sanda Čorak, Jasenka Kranjčević, Ivo Kunst, Marija Kojaković, Darko Anton Franceschi, Leonid Zuban
Posebnu zahvalnost želimo iskazati Veleposlanstvu Kraljevine Nizozemske u Zagrebu / Program MATRA na prepoznavanju vrijednosti programa i financijskim sredstvima.

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana J.Jelačića 3/1
10 000 Zagreb
t: 01 5509 706
mail: daz@d-a-z.hr; artur@d-a-z.hr

Pokrovitelji:

  

 

Potpora:


 

Partneri:

                                          

Sponzori:
 

             

 

Medijski pokrovitelj:

Predavači

Ljutic, Damir, Autor programa

rođen 1970. u Zagrebu, diplomirao 1996. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 1998. osniva samostalnu praksu Dvaplus; od 1996. sudjeluje na 50-ak javnih natječajaj i osvaja niz nagrada od kojih 5 prvih; od 1999. do danas surađuje sa nizozemskim uredom OZ-p; 2000. osnivač nevladine udurge Kontrafor za zaštitu graditeljskog nasljeđa; 2003. objavljuje u časopisu Zarez; od 2004. surađuje u časopisu Croturizam; UT marketing; 2004. pohađa Akademiju za politički razvoj Vijeća Europe; 2005.-2007. član Izvršnog odbora DAZ-a; izlaže na 41. Zagrebačkom salonu arhitekture.

Vukić, Feđa, Predavač

Feđa Vukić, povjesničar umjetnosti, doktorirao je na području teorije dizajna na Univerzitetu u Ljubljani. Od 1994. godine predaje teoriju i povijest dizajna, na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. do danas objavio nekoliko stotina članaka u dnevnom i revijalnom tisku , te više studija i kritika u stručnim časopisima, kao i izvornih znanstvenih studija i radova u hrvatskoj i stranoj periodici. Takođe je objavio desetak knjiga na temu moderne arhitekture, dizajna i vizualnih komunikacija. Knjiga Stoljeće hrvatskog dizajna prevedena je 1997. godine i na engleski jezik, a prema knjizi bila je postavljena istoimena izložba u MGC Klovićevi dvori. Urednik je knjige Zagreb, modernost i grad i zbornika Od oblikovanja do dizajna, 2003. Autor znanstvenog istraživanja o povijesti oglašavanja u Hrvatskoj, koje je kao knjiga i izložba predstavljeno 2006. pod naslovom Umjetnost uvjeravanja, Oglašavanje u Hrvatskoj 1835-2005. Koautor knjige Croatian Design Now, s Victorom Margolinom 2008. Od kraja devedesetih istražuje identitete zajednica o kojoj temi objavljuje i znanstvene članke.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Predavači

Ljutic, Damir
Autor programa

Vukić, Feđa
Predavač

ARTUR

Program ARTUR  iniciralo je Društvo arhitekata Zagreba i pokrenulo u suradnji s Institutom za turizam i Savjetom za zelenu gradnju, te Društvima arhitekata Zadra, Dubrovnika i Istre čiji su dugoročni ciljevi usmjereni na prevladavanje postojećih nedostataka i problema vezanih za prostor i turizam.

Iz ciklusa

02.03.2020 - 07.06.2020
Putovanje EPK Rijeka i Raša 5.-7.6.2020

29.11.2018 - 29.11.2018
Održana je konferencija ARTUR 2018

29.11.2018 - 29.11.2018
konferencija ARTUR 2018 - KULTURNI TURIZAM

28.11.2018 - 28.11.2018
Još o konferenciji ARTUR 2018


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.