Zagreb - arhitektonski vodič

Svrha projekta 'Zagreb-arhitektonski vodič' je predstavljanje grada Zagreba i njegove arhitekture na jednostavan i brz, ali kvalitetan način kroz korištenje arhitektonskog vodiča, koji je podjednako zanimljiv turistima i tzv. ''običnim građanima'', kao i arhitektonskoj struci.

Ovim projektom stvorit će se džepni i internetski vodič grada Zagreba. Džepni vodič omogućit će preglednije čitanje i lakše snalaženje u gradu za vrijeme njegova obilaska, te će otvoriti vrata za povećavanje populacije ciljanih korisnika. U njemu će biti predložene 'rute' kojima se, ovisno o njihovom vremenskom trajanju, mogu obići najzanimljiviji dijelovi grada čime će se uštedjeti dragocjeno vrijeme turista, a biti će namjenjene i onima koji se nađu u Zagrebu sa viškom slobodnoga vremena. Predložene 'rute' dobar su naputak kako produktivno i kvalitetno iskoristiti vrijeme tijekom boravka u gradu. Svrha internetskog vodiča je stvoriti katalog 'ruta', sa posebnim naglaskom na promoviranju mladih arhitekata nove generacije.Internetski vodič nadovezat će se na bazu projekata Društva arhitekata Zagreba (KAPI), koja je u nastajanju. Jednostavnim korištenjem karte sa označenim građevinama, korisnik će dobiti osnovne informacije o arhitekturi grada Zagreba i njegove okolice.

Džepni vodič

Radna grupa Sekcije mladih:
Tamara Brixy, Vida Borš, Kristina Careva, Maja Grđan, Uršula Juvan, Martina Kapuđija, Luka Korlaet, Konstantina Kralj, Rene Lisac, Tamara Marić, Kata Marunica, Zrinka Mustać, Andrea Vukojić

Zahvaljujemo na pomoći:
dr. sc. Karin Šerman, Katedra za teoriju i povijest arhitekture, AF
zn. novak Igor Ekštajn, MArch, MDesS, Katedra za teoriju i povijest arhitekture, AF
dr. sc. Andrej Uchytill, Katedra za arhitektonsko projektiranje, katedra za teoriju i povijest arhitekture, AF
autorima koji su objavljeni u vodiču, kao i autorima fotografija

Fotografije:
Miljenko Bernfest, Domagoj Blažević, Boris Cvjetanović, Foto Donegani, Ivan Dorotić, Damir Fabijanić, Miljenko Hegedić, Studio HRG, Luka Korlaet, Sandro Lendler, Robert Leš, Peter Sagesser, Katarina Zlatec

Dizajn:
Katarina Zlatec

Tekstovi:
Luka Korlaet

Tisak:
Printera grupa

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.