Think Space

THINK public SPACE - rezultati natječaja

Autor/izvor: DAZ 11/08/2015

Think Space objavljuje rezultate ovogodišnjeg međunarodnog konceptualnog arhitektonskog natječaja THINK public SPACE. U okviru projekta Zagreb za mene, koji provode Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba i Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu te inicijativom Akupunktura grada, 183 natjecatelja iz 73 autorskih timova iz 29 zemalja svijeta istraživali su suvremeno poimanje javnog prostora nudeći koncepte, ideje i scenarije u javnoj sferi

Ove godine Think Space udružio se sa sveobuhvatnim programom organiziranim od strane Grada Zagreba u suradnji s Društvom arhitekata grada Zagreba i Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu te inicijativom Akupunktura grada – Zagreb za mene. Program koji je u tijeku se bavi urbanom obnovom javnih gradskih prostora kroz niz urbanističko-arhitektonskih natječaja, a ovogodišnji Think Space natječaj daje svoj doprinos istraživanjem suvremenog poimanja javne sfere na teorijsko-konceptualnoj razini nudeći supstancijalnu podlogu budućim natječajima u javnom prostoru grada Zagreba. Služeći kao pilot natječaj, THINK public SPACE je tražio progresivna, konceptualna i arhitektonska prostorna rješenja i intervencije u javnom prostoru grada Zagreba ili europskog urbanog konteksta s ciljem trajnog doprinosa aspektu javnog urbanog života.

THINK public SPACE natječaj je uspješno proveden sa 73 pristiglih radova iz 29 zemalja svijeta. Četvrto u nizu izdanje Think Space programa je ove godine poprimilo nešto modificiraniji okvir uključujući peteročlani međunarodni ocjenjivački sud – Aristide Antonas, Ana Dana Beroš, Jan Liesegang, Karin Šerman i Izaskun Chinchilla (ispričana zbog privatnih razloga). Platforma Think Space nastavlja s aktivnostima u sklopu ovogodišnjeg ciklusa. U tijeku je evaluacija pristiglh radova na „Call for papers“ pod temom „New Publicness“, a u pripremi je i već tradicionalna Nekonferencija, koja se održava ove jeseni u Zagrebu na kojoj se okupljaju laureati, članovi ocjenjivačkog suda, arhitekti i stručnjaci iz srodnih disciplina. Za sve daljnje informacije pratite Think Space na službenim stranicama i na facebook-u.  


Prva nagrada 5.000 EUR (bruto)

Grand Hotel Beaux-Arts
Autori:
Sabrina Puddu, Italija
Paolo Emilio Pisano, Italija
Francesco Zuddas, Italija
Suradnici:
Giaime Meloni (fotografije)
Giacomo Garau

Komentar ocjenjivačkog suda:
Rad točno locira krucijalni problem današnjih gradova u odnosu na javni prostor - onaj urbano-arhitektonski (re-lokacija javnih sadržaja, ispražnjeni centri), te socijalni (prekarnost i nestabilnost). Rad nudi konstruktivno rješenje – vrstu socijalnog i urbanog eksperimenta, koji se oslanja na postojeću povijesnu urbano-arhitektonsku infrastrukturu i na sam disciplinarni aparatus. Rad predlaže novu generaciju javnog prostora, hibridizaciju života i rada (kao posljedicu prekarnosti kao uvjeta), i koncept koji ide dalje od uobičajene dihtomije privatnog i javnog. Odlična analiza i prezentacija – tekstualno i grafički.
Analiza u projektu je odlična - stabilnost protiv prekarnosti. Unutar jedne generacije uvjeti života u gradovima su se fundamentalno promijenili, a iideja nastanjenja ovog prekarnog ali obrazovanog društvenog sloja u ruševinama 19. stoljeća mogla bi biti interesantna za diskusiju.
Dobro zaokružen projekt s besprijekornom grafičkom prezentacijom, međutim u nedostatku razumijevanja čimbenika u javnom prostoru te s nekim nedostacima u samom dizajnu.

 

Druga nagrada 3.000 EUR (bruto)

Full Void Park
Autori:
Lőrinc Vass, Mađarska
Neal Qiongyu Li, Kina
Daichi Yamashita, Japan
Pengfei Du, Kina
Yan Luo, Kina

Komentar ocjenjivačkog suda:
Izrazito intrigantan rad, lagano pozicioniran između distopije i utopije. Baziran na svojstvenoj kontradikciji, pokazuje javni prostor kao specifičan te iz više slojeva. Podiže pitanje što je najinteresantniji dio grada - unutrašnjost parka ili ostatak grada. Iako adresira pitanje izbjeglica te unatoč svojoj političnosti, rad je suptilan i nedostaje mu konkretan prijedlog zahvata.
Vrlo poetičan pristup, lijep esej i svojevrsna dokumentacija problema javne sfere manifestiranog u prostornim okvirima. Međutim što na kraju govori o izgledima javnog prostora danas? Da li je to kategorija koja može preživjeti? Možemo li imati dijeljeno sjećanje ili dijeljenu predodžbu istog? Suptilno, ali u nedostatku prijedloga.
Interesantan uvid u granice i medije, s nedostatkom arhitektonske preciznosti.
Poetičan i suptilan rad s nedostatkom prijedloga za postizanje nečega više.

 

1 od 3 tri jednake Treće nagrade (333,33 EUR bruto svaka)

Illusion and confusion
Autori:
Eva-Maria Fehse, Njemačka
Laurens Falkenhahn, Njemačka
Sébastien Tripod, Švicarska

Komentar ocjenjivačkog suda:
Rad prikazuje zanimljivu intelektualnu refleksiju osnovanu u raspisu natječaja. Istražuje pojam anonimnosti na vrlo potpun način, kao i dosta radikalnu i iznenađujuću kontrolu javnog prostora od strane jedne tvrtke. Rezultat je možda u većem interesu virtualnog javnog prostora.
Rad je interesantan kao koncept između umjetnosti i arhitekture s dobrom razinom apstrakcije estetskih kvaliteta ideja i grafičkog dizajna, međutim s određenim ograničenjima.
Ideja rada trojanskog Google street car vozača je intrigantna, kao i poimanje depersonaliziranog javnog prostora kao „work in progress“ u javnoj sferi.

 

1 od 3 tri jednake Treće nagrade (333,33 EUR bruto svaka)

Public Spheres
Autori:
Jorge Martin Sainz de los Terreros, Španjolska
Giulia Toscani, Italija
Miguel Martín Sanchez, Španjolska

Komentar ocjenjivačkog suda:
Kao odgovor na problem propadanja javnog prostora, ovaj projekt predlaže uprizorenje performansa, organiziranje aktivnosti i planiranje (kontra)akcije. Javna sfera se pri tome proizvodi, a arhitekt postaje režiser javnih akcija. Intrigantan prijedlog.
Rad je vrlo dobra analiza postojanja višestrukih javnih sfera. Osnovne ideje primijenjene i temeljne pretpostavke aplicirane. Rad je vrlo hrabra knjiga recepata koja svjesno simplificira javni prostor u polemičnom životu. Ideja preklapajućih javnih sfera je intrigantna.
Projekt je priručnik za Habermasove javne sfere. Čini dobro u ne izbjegavanju, već nastanjivanju konflikata - lokalizacija je pohvalna, ali površna s nedostatkom snage.
Interesantan teorijski pogled. Dobar projekt, ali malo dijagramatičan.

 

1 od 3 tri jednake Treće nagrade (333,33 EUR bruto svaka)

Reprogram retail
Autori:
Bernd Jaeger, Njemačka
Susie Ryu, Njemačka
 

Komentar ocjenjivačkog suda:
Zanimljiva analiza odnosa između javne sfere i trgovačkog sektora. Obično shvaćeni kao antipodi, pokazuju se mnogostruko neovisni. Ideja reprogramiranja i uporabe postojeće trgovačke infrastrukture u svrhu generiranja novih formi javne aktivnosti je zanimljivo.
Ideja prenamjene trgovačkog prostora je pohvalna, ali znana, kao i korištenje reprogramiranja kao generator javne aktivnosti. Projekt je jedna vrsta ready-made rješenja koje ne objašnjava zašto je Karstadt „savršena kutija“ za niz aktivnosti; međutim, rad je vrlo koncizan i elaboriran.
Karstadt je relikt socijalne države prošlosti. Neoliberalni kapitalizam i njegove posljedice su ostavile prazne strukture stvarajući postojanu kontradikciju. Potencijal je tu i poznat je u brojnim primjerima; međutim, pitanje ostaje kako organizacija i upravljanje zaista funkcionira odvojeno od programiranja. Prijedlog je pomalo naivan uzimajući prečac prije otvaranja rješenja transformacije zgrade, otvaranja prostora i pristupačnosti.

 

1 od 3 jednako vrijedna posebna priznanja

War X Wall X Water
Autor: ChoHao Wu, Taiwan 

Komentar ocjenjivačkog suda:
Projekt se ističe temom javnog prostora u izbjegličkim kampovima. Iako je prikazani diskurs hvalevrijedan, a grafička prezentacija snažna, projektantski je prilično izravan ili čak naivan.
Ne toliko osnovan u raspisu natječaja, projekt nudi razumijevanje izbjegličkih kampova i vrlo tehnička rješenja. Vidljiv je velik trud, pohvalno, ali naivno.

1 od 3 jednako vrijedna posebna priznanja

Reclaim. City. Space.
Autori:
Diego Grass Puga, Čile
Felipe de Ferrari Moncada, Čile
Kim Courreges, Francuska
Marcelo Cox Cruzat, Čile

Komentar ocjenjivačkog suda:
Prikaz podsjeća malo na Kohlhoffa i Ungersa i nudi kontradikciju u mjerilima, ali uspijeva s interesantnom i uspjelom prezentacijom. Polazište projekta je uloga arhitekta kao čimbenika koji rješava probleme u urbanom okolišu, što je danas upitno. Rad je zanimljiviji kao umjetničko djelo nego kao arhitektonska rasprava.
Projekt uzima specifične prostore pogođene privatizacijom i pretvara ih u javne prostore različitih veličina. Nedostatak definiranja predloženih programa je postavljen kao cilj i sredstvo podizanja svijesti u različitim kontaktima zajednice, međutim implementacija recepata za projektiranje javnog prostora je naivna, iako je grafička prezentacija pohvalna.
Dobar projekt s interesantnim mišljenjima i iznimnom grafičkom kvalitetom te dobro elaboriran, međutim ne pokazuje radikalne ili nove ideje.

1 od 3 jednako vrijedna posebna priznanja

2 public spaces in Vienna
Autor:
Andreas Puck, Austrija

Komentar ocjenjivačkog suda:
Konzistentna analiza I izlaganje, previše akademska i auto-referencijalna, ali pametna. Projekt kontekstualizira povijest u raspravu i nudi kvalitetnu zbirku tekstova.
Jači u teoretskom aspektu nego u samom prijedlogu projekta. Zanimljiv komentar statusa javno korištenih prostora u privatnom vlasništvu.
Komentar realnosti javnih prostora ilustriran na primjeru Museumsquartiera u Beču se cijeni. Projekt ilustrira kako javni prostor funkcionira neovisno od privatnog ili javnog menadžmenta, kao i ideju pretvaranja Semperovog nedovršenog djela rotacijom za 90 stupnjeva i otvaranjem granica te stvaranjem zanimljivog koncepta.


Opise radova, galeriju radova te opise svih radova možete pogledati na službenim stranicama Think Space-a, gdje će uskoro biti dostupni.
 

Program Think Space pokrenut je 2010. od strane Društva arhitekata Zagreba kao platforma za promišljanje i eksperimentiranje u arhitekturi ciljajući na međunarodnu javnost. Kroz cikluse natječaja, simpozija i nekonferencija Think Space je proteklih godina povezao preko 800 sudionika iz 80ak zemalja svijeta.

Ove godine Think Space doživjet će posebno izdanje pod krovnom temom „THINK public SPACE“. Fokus posebnog izdanja programa usmjeren je na javni gradski prostor. Think Space se ovom prigodom udružuje s opsežnim i ambicioznim projektom revitalizacije javnih prostora Grada Zagreba „Zagreb za mene“ kojeg provodi Društvo arhitekata Zagreb u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Projekt „Zagreb za mene“ teži podizanju kvalitete javnih prostora u gradu Zagrebu kroz 17 intervencija uključujući javnost, struku i gradsku upravu te ujedno doprinoseći podizanju svijesti i važnosti teme javnog prostora kroz projekt „Zagreb za mene“. U okviru spomenutog, kroz posebno izdanje natječaja THINK public SPACE, od natjecatelja će se tražiti prijedlozi suvremenih rješenja za javni prostor na konceptualnoj i teoretskoj razini istražujući mogućnosti i propitujući značenje javnog prostora u današnjem društvenom, geopolitičkom i ekonomskom kontekstu osobito u pogledu javnog i individualnog.

Više potražite na www.think-space.org

 

 

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.