Projekt

Studio Normala: Strateški razvojni okvir Nacionalnog parka Mljet

Autor/izvor: DAZ 05/10/2016

Predstavljamo studiju Strateški razvojni okvir Nacionalnog parka Mljet, studija Normala, koji je ovogodišnji dobirni ARTUR posebnog priznanja u kategoriji stručnih istraživanja i publikacija.

Definiranjem strateškog razvojnog okvira postavlja se osnova za realizaciju dugoročnog cilja uravnoteženja ljudskog djelovanja i očuvanja prirode u zaštićenom području od nacionalne važnosti. Strateški razvojni okvir nastao je kao potreba integralnog sagledavanja složenih procesa koji se odvijaju na zaštićenom području Nacionalnog parka Mljet. U toku razrade pojedinačnih studija prostornih mogućnosti, definiranja prioritetnih projekta te razrade različitih modela financiranja pokazala se potreba za formiranjem okvira unutar kojeg bi se mogle propitati neke od kompleksnosti upravljanja zaštićenim područjem te se ponuditi rješenja koja zadovoljavaju zakonodavne okvire upravljanja, te potrebe zaštite prirodnih vrijednosti i razvoja turizma.

Struktura Strateškog razvojnog okvira je rezultat procesa i utvrđene metodologije kojima su se težili pomiriti očitane potrebe prostora te dati jasne programske temelje i vremenske okvire potrebne za njihovu provedbu. Taj kompleksan i dugoročan proces očitava se i u samoj strukturi Okvira kroz njegovu podjelu na tri osnovna dijela: Operativne politike, Atlas projektnih ideja te Provedbeni priručnik. Podjela na navedene elemente omogućila je da čitav Strateški okvir reagira na niz vrlo specifičnih situacija kao što su nedorečeni  institucionalni i zakonodavni okviri, isključivo kratkoročno financijsko planiranje, invazivni i ilegalni zahvati u prostoru...

Operativne politike bave se sektorskim analizama, strateškim smjernicama i usklađenjem sa  nacionalnim i europskim zakonodavstvom, te detektiraju osnovne probleme i mogućnosti razvoja područja Nacionalnog parka. Atlas projektnih ideja okuplja projekte i programe u kojima se detaljnije definiraju akcijski planovi u skladu sa potrebama razvoja zaštite područja te unaprjeđenja kvalitete života lokalnog stanovništava i očekivanjima posjetitelja. Provedbeni priručnik  razvija metodologiju multi-sektorskih Integralnih razvojnih projekta kao osnovnog provedbenog mehanizma, te definira prioritete među projektima i pozicionira ih unutar planiranih financijskih investicijskih ciklusa.

Odmak od dosadašnjeg načina upravljanja zaštićenim područjem vidljiv je i načinom definiranja projekata - projekti su definirani kroz vremenski i financijski 15-godišnji ciklus te uvode nove vrijednosti u standard upravljanja zaštićenim područjima RH. Sa oko 50 projekata koji proizlaze iz 10 različitih sektorskih politika integralno se sagledavaju potrebe lokalnog stanovništva, zaštite prirode i razvoja turizma, čime se odgovara na očitane potrebe s području Nacionalnog parka. Strateški razvojni okvir izborom projekata posljedično definira i razvoj modela održivog  turizma koji prepoznaje sve izazove izrazito dinamičkog procesa  usklađenja zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, jačanja uloge lokalne zajednice i razvoja turističke infrastrukture.

Strateški razvojni okvir Nacionalnog parka Mljet:

1.Operativne politike

2. Atlas projektnih ideja

3. Provedbeni priručnik

 

Autori:

Studio Normala d.o.o.

Koautori:

Marko Bogadi, Sanjin Sabljak, Stjepan Smolčić, Roman Šilje, Tihana Vučić

 

 

 

Rezultati

Gradska knjižnica Grada Zagreba - PAROMLIN

28/02/2019

Objavljujemo rezultat Natječaja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Novosti

Program rada + članarine za 2019.

29/01/2019

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2019. godinu

Rezultati

Natječaj Dvorana za bacačke discipline Mladost

24/11/2018

Objavljujemo rezultat Natječaja za bacalište u sklopu Sportskog parka „Mladost“
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: