edukacija

Strateško planiranje i održivi razvoj - poslijediplomski studij

Autor/izvor: AF, DAZ 05/11/2018

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: strateško planiranje i održivi razvoj - upisi I. generacije u tijeku

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij su:

 1. završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s         ukupno ostvarenih 300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij
 2. prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima prosjek niži od 3.0 potrebno            je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
 3. poznavanje jednog stranog jezika

Prijave se zaprimaju do 30. studenog 2018. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • diplomu - ovjerenu kopiju
 • prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju (ovjerena kopija)
 • preporuke (ako je prosjek niži od 3.0)
 • domovnicu  i rodni list (izvornik ili ovjerena kopija)
 • životopis
 • odluka pravne osobe o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
 • ukoliko studij nije završio u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Rješenje povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26
10000  Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mali adresi:
za prijave: referada@arhitekt.hr
za info o studijskom programu: ines.mravunac@arhitekt.hr

KAKAV PROGRAM VAS OČEKUJE

Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj traje jednu godinu, odnosno dva semestra i uključuje polaganje šest (6) obveznih i šest (6) izbornih kolegija, odnosno po tri (3) kolegija u svakom semestru.

GDJE SE IZVODI NASTAVA

Nastava se izvodi u Zagrebu u prostorijama Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Kačićeva 26.

PREDAVANJA

Očekivano trajanje predavanja je: za zimski semestar je 1.veljače do 1. ožujka; za ljetni semestar 01. lipnja do 01. srpnja (blokovski oblik nastave).

ŠTO DOBIVATE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Polaznici stječu najnovije teorijske i praktične spoznaje iz područja prostornog uređenja.

Završetkom Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj stječe se akademska titula sveučilišni/a specijalist/specijalistica arhitekture i urbanizma (univ.spec.arch.).

TKO MOŽE UPISATI STUDIJ

Studij je namijenjen svim pristupnicima neovisno o tome dolaze li iz arhitektonske struke ili nekog drugog usmjerenja.

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij su:

 1. završen diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s ukupno ostvarenih          300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij
 2. prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima prosjek niži od 3.0 potrebno   je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
 3. poznavanje jednog stranog jezika

KOJA JE CIJENA STUDIJA I ŠTO OBUHVAĆA

Cijena Poslijediplomskog specijalističkog studija Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje - Ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj je 15.000,00 kuna po semestru.

Cijena studija obuhvaća sve studijske troškove i jedno studijsko putovanje.

Trošak studija plativ je u obrocima, a detalji plaćanja uređuju se svakim polaznikom pojedinačno.

Rezultati

Spomen soba "Tigrova"

29/09/2020

Objavljujemo rezultate Natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: