Natječaj

Sportsko-edukacijski centar Kineziološkog fakulteta u Zagrebu

Autor/izvor: DAZ / UHA 10/10/2014

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata organizira i provodi javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a).

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u organizaciji i provedbi
UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje Arhitektonski, javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)

INVESTITOR I RASPISIVAČ: KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, 10000
koje zastupa dekan, prof.dr.sc. Damir Knjaz

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke ili pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: petak, 10.10.2014.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak, 24.10.2014. Rok predaje natječajnih radova: utorak, 09.12.2014. do 16.00h Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9-16h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg b ana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/550 9705, fax. 01/481 6197, e-mail: natjecaji@uha.hr

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje četrnaest (14) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu:

broj nagrada       *bruto iznos               neto iznos
I.nagrada              103.320,00 kn         82.000,00 kn
II.nagrada              83.160,00 kn         66.000,00 kn
III.nagrada             63.000,00 kn         50.000,00 kn
IV.nagrada              50.400,00 kn         40.000,00 kn
V.nagrada               32.760,00 kn         26.000,00 kn
Otkupi              4 x 20.790,00 kn    4 x 16.500,00 kn


*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
prof. Igor Franić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Damir Knjaz, dopredsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh.;
izv.prof. mr.sc. Leo Modrčin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt;
doc. dr.sc. Tomislav Krističević
.

Zamjenik člana
v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:
Miron Hržina, dipl.ing.arh.;
Mislav Kuzmanić,dipl.ing.arh.


Stručni savjetnici
Štefica Mihalić, dipl.ing.građ.;
Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh.


Tajnica natječaja
dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata:
187-14-ZG-IAU

OCJENJIVAČKI SUD

OPĆI UVJETI

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: