Rezultati

Rezultati natječaja za zgradu zdravstvene namjene na Ksaverskoj cesti 10 u Zagrebu

Autor/izvor: DAZ 06/10/2015

Objavljeni su rezultati natječaja za zgradu zdravstvene namjene „Poliklinike za oftalmologiju, ortopediju, granične struke te prevenciju i rehabilitaciju i dr.“ na Ksaverskoj cesti 10 u Zagrebu.

NATJEČAJ
Opći, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja.
Registarski broj natječaja je 18-15/ZG-UA/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
Poliklinika Bilić Vision, zastupana po Gosp. Dr. Luka Bilić  OIB: 19307351018

PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb     

PRAVO SUDJELOVANJA:
u svojstvu autora imale su imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:
                - Realizacija prostornog programa  
                - Primjerenost funkcionalnih, i kvalitativnih zahtjeva
                - Racionalnost i ekonomičnost rješenja                        

- Prostorna i oblikovna kvaliteta

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Doc. Vlado Kasun, ovl. arh. _ predsjednik OS (br. 238);
Dr. Ranko Bilić, predstavnik raspisivaća

Miljenko Bernfest, ovl. arh.(br.1260);

Dr.sc. Svebor Andrijević, dipl.inž.arh., zamjenik člana OS

Tehnička komisija: 
Lea Lončarević Žibret, ovl. arh.

Tajnik natječaja:  
Miroslav Dragomanović, ovl. arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 5 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodjeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 38.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“
Autori:  RADIONICA ARHITEKTURE d.o.o. Projektni tim: Fani Frković, Sara Jurinčić, Klara Nikšić, Jelena Prokop, Goran Rako, Ana Ranogajec, Jospi Sabolić

DRUGA NAGRADA u iznosu od 28.500,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „02“
Autor: Dora Lončarić, mag.ing.arh; Saša Košuta, mag.ing.arh i Ljiljana Lončarić, dipl.ing.arh.

TREĆA NAGRADA u iznosu od 19.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
Autori: Dražen Juračić, Gordana Žaja, Vizualizacije: Goran Denk, Suradnica: Ana Rukavina

ČETRVRTA NAGRADA u iznosu od 9.500,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“
Autor: Zdravko Krizmanić, dia

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

Ocjenjivački sud       

Rezultati

Gradska knjižnica Grada Zagreba - PAROMLIN

28/02/2019

Objavljujemo rezultat Natječaja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Novosti

Program rada + članarine za 2019.

29/01/2019

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2019. godinu

Rezultati

Natječaj Dvorana za bacačke discipline Mladost

24/11/2018

Objavljujemo rezultat Natječaja za bacalište u sklopu Sportskog parka „Mladost“








Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: