Rezultati

Rezultati natječaja za prostor Sveučilišnog centra u Osijeku

Autor/izvor: DAZ 05/06/2013

Raspisivač / investitor Natječaja je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek, MB 3049779, OIB 78808975734 koje zastupa Rektorica prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik.

Provoditelj Natječaja je Građevinski fakultet Osijek, Drinska 16a, Osijek, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

Natječaj se provodio u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90./11.), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112./06.).

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV-01/2013

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 154-13-OS-A

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, Prodekan za projekte i suradnju s gospodarstvom Građevinskog fakulteta Osijek
  2. prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, Rektorica Sveučilišta J.J.Strossmayerau Osijeku
  3. prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ., Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku
  4. prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh., Predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam Građevinskog fakulteta Osijek
  5. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., zamjenica Gradonačelnika Grada Osijeka, Predsjednica Društva arhitekata grada Osijeka
    - zamjenik člana: Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh.

na svojoj 3. sjednici održanoj 22., 23., 24., 25. i 26. travnja te 2. i 6. svibnja 2013. godine u prostorijama Rektorata Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku donio je jednoglasno sljedeću ODLUKU o nagrađenim radovima:

RADU POD ŠIFROM „13“ DODJELJUJE SE 1. NAGRADA U IZNOSU 100.000,00 kn neto  
AUTORI:
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.
Boris Petrović, dipl.ing.arh. 

RADU POD ŠIFROM „11“ DODJELJUJE SE 2. NAGRADA U IZNOSU 80.000,00 kn neto  
AUTOR:
Goran Jagić, dia          

RADU POD ŠIFROM „06“ DODJELJUJE SE 3. NAGRADA U IZNOSU 45.000,00 kn neto  
AUTORI:
Siniša Bodrožić
Ivan Rališ 

RADU POD ŠIFROM „18“ DODJELJUJE SE 4. NAGRADA U IZNOSU 25.000,00 kn neto  
AUTORI:
Vedran Pedišić, dia
Iva Marjančević, dia
Gordana Gregurić Miočić, dia
Mladen Hofmann, dia
Erick Velasco Farrera, dia
Hrvoje Davidovski, dia

 

OCJENJIVAČKI SUD

br /

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: