Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za projekt "Arhitekti u Europi"

Autor/izvor: DAZ / HKA 18/09/2013

Hrvatska komora arhitekata objavila je rezultate natječaja za dodjelu i sufinanciranje stručne prakse u inozemstvu u sklopu EU projekta 'Arhitekti u Europi'. Ovaj projekt koji omogućuje da 30 arhitekata odradi stručnu praksu u 10 europskih država dio je programa 'Leonardo da Vinci', odnosno najvećeg EU obrazovnog programa – Programa za cjeloživotno učenje.

Na natječaj je pristiglo ukupno 67 prijava od kojih je 7 bilo nevažeće (dio njih je poslao dokumentaciju nakon zadanog roka 17.7.2013., a dio nije ispunjavao raspisane kriterije). 

Hrvatska komora arhitekata nije rangirala kandidate prema kvaliteti već je svatko dobio jednaku priliku biti izabran od strane ureda koji nudi stručnu praksu.

Dakle, u konkurenciji je bilo ukupno 60 kandidata koji su se nadmetali za 30 stručnih praksi diljem Europe.

Svi kandidati bili su ponuđeni uredima na odabir, sukladno njihovim željama u pismima namjere, a oni koji se nisu izjasnili, ponuđeni su uredima za kojima je bio manji interes ili su imali više stručnih praksi. Konačnu odluku tj. imena kandidata za stručnu praksu donosili su uredi u proteklih mjesec dana.

Čestitamo svim odabranim kandidatima!

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: