Rezultati

Rezultati natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru

Autor/izvor: DAZ / ZDA 02/11/2015

Grad Zadar i Društvo arhitekata Zadra objavili su rezultate natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru.

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je GRAD ZADAR,
Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854
kojeg zastupa gradonačelnik Božidar Kalmeta, dipl.ing.
t: 023.208 197, f: 023.208 104, e: graditeljstvo@grad-zadar.hr
Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:
Ana Bajlo, dipl.ing.bioteh.
e-adresa: ana.bajlo@grad-zadar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA,
Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB: 61787112557
kojeg zastupa predsjednica Društva Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
t: 023. 778 700, f: 023. 778 370, e: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Ana Đinđić, dipl.ing.arh.
e-adresa: ana.markulin@yahoo.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je
Modulor d.o.o., Marcela Kušara 22, Zadar, Lenka Šaran, ovl. arh.,lenka.saran@zadar.net,
OIB: 29290688464

EV. BROJ NABAVE: MN 7/15

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2015/S 012-0028110

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 20-15/ZD-UA/NJN

PREDMET natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru - natječaj je za realizaciju.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog uređenja bastiona Citadela u Zadru.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Članovi:
2. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
3. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
4. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. Tomislav Krajina, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik:
Marija Kojaković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI
1. Barbara Peranić, dipl.pov.umj. i dipl.arh., Konzervatorski odjel u Zadru
2. doc. dr. sc. Karla Gusar, Sveučilište u Zadru
3. John Čolak, Hrvatsko narodno kazalište Zadar
4. mr. Mirna Petricioli, Nasadi d.o.o.

TEHNIČKA KOMISIJA
1. Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK
Ana Đinđić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova
kvaliteta urbanističko-arhitektonskog koncepta; usklađenost rada s projektnim zadatkom s programskim osnovama natječaja, te prostornim planom na snazi; usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima; funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja; sigurnost korisnika; etapnost realizacije, racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju; energetska učinkovitost i zaštita okoliša; inovativnost u pristupu rješavanja zadatka.

ODLUKA O NAGRADAMA

Prva nagrada u neto iznosu od 62.400,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 15Autori: Multiplan arhitekti d.o.o.,
Projektni tim:
Aleš Žnidaršič u.d.i.a
Katja Žlajpah u.d.i.a
Urška Bertok u.d.i.d.a
Kaja Todorovič abs.arh
Vesna Vraničar u.d.i.a
Matija Žerjav, str.spec.ing.sec., Inspekting d.o.o. – mjere zaštite od požara
PRVA NAGRADA - SVI PLAKATI


Druga nagrada u neto iznosu od 39.000,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 03Autor: Prof. Nenad Fabijanić d.i.a.
Projektni tim:
Željko Pavlović, dipl.ing.arh.
Davor Pavlović, dipl.ing.arh.
Iva Kušan, dipl.ing.arh.
Maja Kušan, mag.ing.arh.
Hortikultura: Robert Duić, dipl.ing.agr.
DRUGA NAGRADA - SVI PLAKATI


Treća nagrada u neto iznosu od 23.400,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 01Autori: Siniša Bodrožić
Ivan Rališ
Laura Gomez Agudelo
TREĆA NAGRADA - SVI PLAKATI


Četvrta nagrada u neto iznosu od 18.720,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 10Autori: NFO
Projektni tim:
Ana Begović
Kata Marunica
Nikica Pavlović
Sandra Perić Klapan
Nenad Ravnić
Goran Rukavina
Filip Vidović
Andrija Matotan
ČETVRTA NAGRADA - SVI PLAKATI


Peta nagrada u neto iznosu od 12.480,00 kuna; dodjeljuje se radu pod brojem 05Autori:
Sara Jurinčić
Vedrana Pecotić
Tena Petrović
Marko Skoblar
Miroslav Pejić
PETA NAGRADA - SVI PLAKATI

Planirana okvirna sveukupna vrijednost uređenja bastiona Citadela iznosi: 12 mil. kuna (bez PDV-a, s uređenjem okoliša i opremom).

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije koja se temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi 384.000 kuna.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za fazu II u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (''Narodne novine'', br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH, u daljnjem tekstu ZJN ) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (''Narodne novine'', br. 85/14) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

izvor: ZDA

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.