Rezultati

Rezultati natječaja za idejno rješenje uređenja centra Matulja

Autor/izvor: DAZ / pogledaj.to 22/04/2015

Općina Matulji i Društvo arhitekata Rijeka (DAR) objavljuju rezultate za arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju anonimni, za realizaciju Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima.

Investitor i raspisivač: Općina Matulji, 51211 Matulji, Trg maršala Tita 11,OIB: 23730024333, kojeg zastupa načelnik, Mario Ćiković.

Organizator i provoditelj: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh.

Izrađivač natječajnog elaborata: Rožić arhitekti i partneri d.o.o., Đure Šporera 8, Rijeka.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama te nove zgrade Multimedijalnog centra u Matuljima u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

Ciljevi:
 – dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora središta naselja Matulja u prostornom obuhvatu, zajedno sa kontaktnim područjem i integriranim u širu strukturu i mrežu mjesta;
 – natječajnim rješenjem potrebno je omogućiti balans i suživot dinamike prometnih tokova i ritma urbanog života, uvođenjem novih javnih scenarija u dnevni i noćni ritam centra.
 – potrebno je konsolidirati područje centra u cjelini i od njega stvoriti dinamični prostor, novo srce grada, pokretača društvenih, ekonomskih i ekoloških potreba novog doba;
 – fizička i sadržajna rekonstrukcija uže zone centra;
 – novo oblikovno rješenje centara, najljepšeg balkona Kvarnera, trebalo bi dati odgovor na pitanje kako vidimo centar Matulja za 10-20 godina. To rješenje bi trebalo predstavljati novi impuls za društveni, ekonomski i ekološki razvoj građana Matulja i šire zajednice;
 – predložiti idejno arhitektonsko rješenje zgrade Multimedijalnog centra u Matuljima kao podloge za izradu cjelokupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade. Obzirom na njegovu poziciju potrebno je razmotriti načine njihovog povezivanja u tkivo sadržaja izgrađenih struktura centra.
Predloženo idejno rješenje bilo je potrebno planirati u sklopu procijenjene investicijske vrijednosti izvođenja radova i opreme u iznosu od 40.000.000,00 kn s PDV-om za zgradu Multimedijalnog centra i 21.375.000,00 kn s PDV-om za uređenje središta naselja Matulja.

Kriteriji:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa ( u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao pristigla rješenja.

Ocjenjivački sud je analizirao i ocijenio radove prema sljedećim stručnim kriterijima na način da su natječajnom radu dodjeljeni bodovi od 1 do 5 za svaki kriterij posebno.
Kriteriji po kojem je Ocjenjivački sud ocjenjivao natječajne radove:
1. kvaliteta i jasnoća arhitektonsko-urbanističkog koncepta
2. zadovoljenje programskih smjernica projektnog programa
3. funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete prostornih cjelina zgrade Multimedijalnog centra
4. funkcionalnost i estetske kvalitete uređenja vanjskih prostora
5. etapnost realizacije prostornih cjelina
6. racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju u skladu s navedenim iznosom procjene investicije izvođenja radova
7. energetska učinkovitost i zaštita okoliša
8. inovativnost u pristupu rješavanja zadatka.

Prilikom ocjenjivanja radova Ocjenjivački sud je vrednovao cjelovitost idejno arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja i zgrade Multimedijalnog centra.
Redoslijed radova odredio se prema ukupno ostvarenom broju bodova, prikupljenima prema navedenim kriterijima.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: Prof. dr.sc.Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predsjednik Os-a te ostali članovi: Eni Šebalj, prof., Izv.prof. Siniša Majkus, akad. slikar-grafičar, Izv. prof. mr.sc. Leo Modrčin, dipl.ing.arh., Igor Rožić, dipl.ing.arh., i zamjenici OS-a: mr.sc. Ira Rechner Šustar, dipl.ing.arh. i Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh.

Stručni savjetnici: Prof. dr.sc. Aleksadra Deluka- Tibljaš, stručni savjetnika za promet, Ljiljana Črnjar, dipl. knjižničarka, stručni savjetnik za knjižnice.

Tehnička komisija: Ronald Puharić, dipl.ing.građ., Ida Križaj, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja: Iva Šulina, dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud je na sjednici održanoj 18. travnja 2015. god. natpolovičnom većinom dodijelio slijedeće nagrade:

I. Nagrada u neto iznosu 103.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 07:
Autor: MULTIPLAN ARHITEKTI d.o.o.
Projektni tim: Aleš Žnidaršič, u.d.i.a., Katja Žlajpah, u.d.i.a., Katja Martinčič, abs.arh, Dušan Stupar, u.d.i.ka., Anže Podgornik , štud.arh., Vesna Vraničar, u.d.i.a., Danaja Vastič, abs.arh., Sanel Muranović, abs.arh., Gašper Blejec, u.d.i.g., Luka Čižmek, d.i.s., Maksim Carević, bacc.ing.sec., Miljenko Bernfest, d.i.a.II. Nagrada u neto iznosu 77.400,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 14:
Autori: doc.mag.Tomaž Krušec, udia., Lena Krušec, udia., doc. Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., Vid Kurinčič, udia; Ana Kučan, udika., Luka Javornik, udika;
Suradnici: Rok Staudacher, abs.arh., Ajda Merslavič, štud.arh., Neža Novak, abs.arh., Miha Munda, abs.arh., Matevž Zalar, udia, Miha Žgank, štud.arh., Jurij Nemec, udia, Danijel Mohorič, abs.kraj.arh., Aljaž Babič, abs.kraj.arh.III. Nagrada u neto iznosu 51.600,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 13:
Autori: Ivana Ergić, dipl.ing.arh., Petar Mišković, dipl.ing.arh.; ovl.arh. Siniša Justić, dipl.ing.arh.
Suradnici: Dora Lončarić, stud.arh., Irma Šmuc, stud.arh.
Izrada maketa: Hrvoje Spudić, Tin Jakopec, Jan Kruezi, Noemi Gašpar – svi stud.arh.,
Konzultanti: Josip Galić, dipl.ing.građ., Ivan Cetinić, dipl.ing.građ.


IV. Nagrada u neto iznosu 25.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11:
Autori: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Rimska cesta 8, SI-1000 Ljubljana; Andrej Blatnik, u.d.i.a., Zala Likavec, u.d.i.a., Maja Slapernik, u.d.i.a., Primož Žitnik, u.d.i.a., Robert Potokar, u.d.i.a.; suradnik: Matej Fornazarič, abs.arh.Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi odredbama Članka 45.-48. (Narodne novine br. 90/11 i 83/13 i 143/13 i Odlukom Ustavnog suda NN 13/14 u daljnjem tekstu ZJN), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu Pravilnika), ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno definiranim etapama izvođenja u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata 342.000,00 kn, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 1.755.275,00 kn te iznosi 2.097.275,00 kn neto (bez PDV-a). Ugovor o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s nagrađenim radom koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i u skladu sa Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

izvor: pogledaj.to

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.