Rezultati

Rezultati natječaja Velikog trga i parka Novigradske biskupije

Autor/izvor: DAZ / DAI-SAI 04/07/2014

Grad Novigrad – Cittanova i Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria objavili su rezultate natječaja za uređenja Velikog trga i parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri grada Novigrada-Cittanova.

Raspisivač: GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA, Veliki trg 1, 52466 Novigrad – Cittanova
Organizator i provoditelj: Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria (DAI-SAI), Istarska 30, Pula objavljuju

REZULTATE NATJEČAJA

za Javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni (za realizaciju)

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri grada Novigrada-Cittanova

Obavijest o rezultatima natječaja EOJN

Rok za predaju natječajnih radova započeo je datumom objave Poziva na natječaj u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN) 4. ožujka 2014. i zaključen je predajom natječajnih radova do 4. lipnja 2014. zaključno u 13 sati, sukladno točki 2.4. Natječajne dokumentacije.

Ukupno je zaprimljeno petnaest (15) radova.

U propisanom roku, sukladno točki 2.4. Natječajne dokumentacije, zaprimljeno je četrnaest (14) radova. Jedan (1) rad zaprimljen je u Pisarnici Grada Novigrada – Cittanova nakon propisanog roka, točnije 5. lipnja2014. godine te je isključen iz natjecanja.

Registarski broj natječaja: 175-14-NG-AU

Ocjenjivački sud u sastavu dr. prof. Idis Turato, dipl. ing. arh. (predsjednik), mr. Slavko Dakić, dipl. ing. arh., Alma Cvitan Matticchio, dipl. ing. arh., Eligio Legović, dipl. ing. arh., Anteo Milos, gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova (dopredsjednik) i Jugo Jakovčić, dipl. pov. umj. i arheol., je na 3. sjednici održanoj 29. lipnja u Novigradu – Cittanova donio jednoglasno sljedeće odluke:

1. nagrada u iznosu od 65.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 006

Autor: KATUŠIĆ KOCBEK ARHITEKTI

projektni tim:
– Davor Katušić
– Jana Kocbek
– Krešimir Kolaković
– Juraj Božić

LIST 1   LIST 2   LIST 3   LIST 4   LIST 5

2. nagrada u iznosu od 40.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 001

Autori:
Ivan Rališ
Siniša Bodrožić
Laura Gomez Agudelo

suradnica: Lidija Novosel

LIST 1   LIST 2   LIST 3   LIST 4

3. nagrada u iznosu od 20.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 011

Autor: NFO d.o.o.

projektni tim:
 – Kata Marunica
 – Nenad Ravnić
 – Dijana Pavić
 – Nikica Pavlović
 – Sandra Perić
 – Ivana Slavnić
 – Filip Vidović
 – Alaeddine Jmila

LIST 1   LIST 2   LIST 3   LIST 4   LIST 5

Dvije otkupne nagrade u iznosu od 7.500,00 kn svaka dodjeljuju se:

1. radu pod rednim brojem 005

Autori:SKROZ d.o.o.
Margita Grubiša, dipl.ing.arh.
Daniela Škarica, dipl.ing.arh
Ivana Žalac, dipl.ing.arh.


projektni tim:
– Margita Grubiša
– Daniela Škarica
– Ivana Žalac
– Jelena Miljanović
– Nicolas Senjarić
– Saša Mitrović
– Nino Kušter

LIST 1   LIST 2   LIST 3   LIST 4   LIST 5

2. radu pod rednim brojem 007

Autor: Branko Silađin

suradnici:
– Ranko Skansi
– Ksenija Jurčić Diminić
– Alojzije Car
– Nikola Matuhina
– Domagoj Ciglar
– Luka Anić

LIST 1   LIST 2   LIST 3   LIST 4   LIST 5

Za Ocjenjivački sud

Tihana Nalić,
tajnica natječaja

U Novigradu, 30. lipnja 2014.

izvor: dai-sai

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: