Natječaj

Rezultati natječaja: Sveučilišna knjižnica u Osijeku

Autor/izvor: DAO 08/11/2012

Raspisivač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i provoditelj: Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO) objavljuju rezultate Natječaja za idejno arhitektonsko rješenje Sveučilišne knjižnice u Osijeku.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU raspisuje

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO) provodi

PROJEKTNI, OTVORENI,

U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI

N A T J E Č A J

za idejno arhitektonsko rješenje Sveučilišne knjižnice u Osijeku

Raspisivač / investitor Natječaja je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, MB 3049779, OIB 78808975734 koje zastupa Rektorica prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik.

Provoditelj Natječaja je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Osijek, Prolaz Matice Hrvatske 1, MB 3397491, OIB 36694158737, kojeg zastupa Predsjednica DAO, Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 149-12-OS-A

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

1.  Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., predsjednica DAO, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, predstavnica DAO - predsjednica Ocjenjivačkog suda
2.  prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J.J.Strossmayera, predstavnica Sveučilišta
3.  prof dr.sc. Rudolf Emert, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta J.J.Strossmayera, predstavnik Sveučilišta
4.  prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh., predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam Građevinskog fakulteta Osijek, predstavnica DAO
5.  Željka Jurković, dipl.ing.arh., predstavnica DAO

zamjenik člana:
Dubravka Pađen-Farkaš, prof. pedagogije i dipl.knjiž., predstavnica Sveučilišta

na svojoj 3. sjednici održanoj 19., 20., 23. i 24. listopada 2012. godine donio je jednoglasno sljedeću odluku o  nagrađenim radovima:

RADU POD ŠIFROM „01“ DODJELJUJE SE I. NAGRADA
U IZNOSU 110.000,00 kn neto 

AUTORI:
Vedran Pedišić, dipl.ing.arh.
Iva Marjančević, dipl.ing.arh.
Gordana Gregurić Miočić, dipl.ing.arh.
Erick Velasco Farrera, dipl.ing.arh.
Mladen Hofmann, dipl.ing.arh.

SURADNICI:
Željko Bertić dis
prof. Boris Baljkas dig

RADU POD ŠIFROM „36“ DODJELJUJE SE II. NAGRADA
U IZNOSU 80.000,00 kn neto 

AUTORI:
RADIONICA ARHITEKTURE

PROJEKTNI TIM:
Fani Frković
Vedrana Ivanda
Domagoj Ivanović
Iva Pejić
Goran Rako
Josip Sabolić

RADU POD ŠIFROM „24“ DODJELJUJE SE III. NAGRADA
U IZNOSU 50.000,00 kn neto 

AUTORI:
Ivana Stančić, dipl.ing.arh.
Antonio Rubio Soler, dipl.ing.arh.
Marina Mršić, dipl.ing.arh.

STRUČNI KONZULTANT:
Danijel Marasović, dipl.ing.arh.

OCJENJIVAČKI SUD

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: