Znanstveni skup

Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa

Autor/izvor: DAZ 05/10/2015

22. i 23. listopada 2015. u Palači Drašković, Preporodna dvorana, Opatička 18 u Zagrebu održava se znanstveni skup pod nazivom Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa.

Znanstveni skup je dio znanstvenog projekta URBANIZAM NA­SLIJEĐA – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa (HERU-2032) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Istraživački projekt Urbanizam naslijeđa (HERU) istražuje kultur­no/graditeljsko naslijeđe u Hrvatskoj koje je, usprkos formalnoj zaštiti, u lošem stanju i propada jer veći dio nema trajnu namjenu te nije u dovoljnoj mjeri ukljućeno u život gradova i naselja. Cilj je projekta utvrditi prostorne/urbanističke i druge kriterije, metode i modele za revitalizaciju, kao i za nove zahvate u užem i širem prostoru kulturnoga naslijeđa, a koji mogu pridonijeti njegovu unaprjeđenju.

Uvažavajući tradiciju od dvadeset pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske i činjenicu da je mnogo kulturnoga naslijeđa ugroženo, projekt HERU ima slijedeće ciljeve:

- očuvanje kontinuiteta naslijeđa – umijeće nasljeđivanja, umije­će stvaranja novoga naslijeđa;
- prepoznavanje vrijednosti i mogućnosti naslijeđa – pokretači aktivan sudionik društvenog, kulturnog, gospodarskog i turisti­čkog razvoja;
- poboljšanje stanja naslijeđa – uzroci i razlozi propadanja mogućnosti poboljšanja;
- postavljanje modela zaštite i kreativnoga korištenja naslijeđa – aktivni prostori uključeni u suvremeni život;
- promocija mogućnosti kreativnoga korištenja naslijeđa – prostorni kriteriji, metode, modeli i scenariji za unaprjeđenje;
- vrsnoća projekta i kreativan stvaralački čin – važan doprinos unaprjeđenju naslijeđa.

Cilj je odgovoriti na pitanja: kako politike, pristupe, metode, teorij­ske modele i praksu očuvanja i unaprjeđenja kulturnoga naslijeđa usmjeriti i uključiti u prostorni i gospodarski razvoj uvažavajući kulturno-povijesne, prostorno-okolišne i društvene posebnosti nekog prostora.

PROGRAM
UPUTE ZA UPLATU KOTIZACIJE

Rezultati

Gradska knjižnica Grada Zagreba - PAROMLIN

28/02/2019

Objavljujemo rezultat Natječaja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Novosti

Program rada + članarine za 2019.

29/01/2019

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2019. godinu

Rezultati

Natječaj Dvorana za bacačke discipline Mladost

24/11/2018

Objavljujemo rezultat Natječaja za bacalište u sklopu Sportskog parka „Mladost“
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: