DAZ

Poziv članovima DAZ-a na dostavu izbornih lista za tijela Društva

Autor/izvor: DAZ 11/05/2013

Zbog nedostatka kvoruma, u petak, 9.5.2013. nije održana 28. Redovita Skupština DAZ-a na kojoj je glavna tema trebala biti izmjena postojećeg Statuta i općih akata DAZ-a, stoga je Izvršni odbor, na jučer održanoj izvanrednoj sjednici donio odluku da se 20.6.2013. održe 28. redovita i 29. izborna Skupština s početkom u 18:00h.

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas pozivam da dostavite prijedloge izbornih lista za tijela Društva za predstojeću Izbornu Skupštinu koju sazivam za 20.6.2013.

Zbog nedostatka kvoruma, u petak, 9.5.2013. nije održana 28. Redovita Skupština DAZ-a na kojoj je glavna tema trebala biti izmjena postojećeg Statuta i općih akata DAZ-a, stoga je Izvršni odbor, na jučer održanoj izvanrednoj sjednici donio odluku da se 20.6.2013. održe 28. redovita i 29. izborna Skupština s početkom u 18:00h.

Verifikacija članova Skupštine DAZ-a i preuzimanje glasačkih listića počet će u 17.30 sati.

Propozicije kandidiranja:

Kandidat mora biti redoviti član Društva s uredno plaćenom članarinom za 2013. godinu te može biti kandidiran isključivo na jednoj listi.

Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika (jedan kandidat na listi) i članove Izvršnog odbora (šest kandidata na listi), te njihovim vlastoručnim potpisima, program izborne liste, biografije kandidata Izborne liste, te prijedlog delegata DAZ-a u Skupštinu UHA-e  moraju biti dostavljeni u Tajništvo Društva do petka 7. lipnja 2013. do 16:00h  a dostavljaju se poštom ili osobno.

Zaprimanjem u Tajništvu Društva, liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine moraju biti obaviješteni putem oglasne ploče u prostorijama Društva i putem službenih web stranica Društva.

Kandidate za delegate DAZ-a u Skupštini UHA-e mogu pismeno predložiti i članovi DAZ-a. Prijedlozi moraju biti potpisani od strane kandidata i stići u Tajništvo DAZ-a najkasnije tjedan dana prije Skupštine, do petka 14. lipnja 2013. do 16:00 sati.

 

IZBORNE PROPOZICIJE:

I. SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI 

Svi redoviti članovi Društva s uredno plaćenom članarinom, članovi su Skupštine.
Svi članovi Skupštine imaju pravo birati i biti birani.
Za prijem novih članova u članstvo DAZ-a kandidati su dužni podnijeti pismenu prijavnicu Izvršnom odboru najkasnije do utorka 4. lipnja 2013. do 16.00 sati.

II.PRAVOVALJANOST ODLUKA SKUPŠTINE

Odluke Skupštine su valjane samo ako je na zasjedanju prisutno najmanje 50 (pedeset) članova Skupštine.
Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

III.KANDIDIRANJE I IZBOR PREDSJEDNIKA DAZ-a I ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA  DAZ-a, članak 30. Statuta

Predsjednik i članovi Izvršnog odbora biraju se putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat za predsjednika kao nositelj liste i kandidati za šest članova Izvršnog odbora.
Ukoliko jedna lista odmah dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine, izabrani su predsjednik i članovi Izvršnog odbora.
Ukoliko niti jedna lista ne dobije odmah natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine, pristupa se drugom krugu glasovanja u koji idu dvije liste s najvećim brojem glasova iz prvog kruga, pri čemu je izabrana ona lista koja dobije veći broj glasova.
Kandidat mora biti redoviti član Društva i može biti kandidiran isključivo na jednoj listi.
Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika (jedan kandidat na listi) i članove Izvršnog odbora (šest kandidata na listi) mora biti zaprimljena u tajništvu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne Skupštine.
Zaprimanjem u tajništvu Društva, liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine moraju biti obaviješteni putem oglasne ploče u prostorijama Društva i www.d-a-z.hr
Izborna lista mora sadržavati popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima.

IV. ROK DOSTAVE IZBORNIH LISTA ZA PREDSJENDIKA I IZVRŠNI ODBOR                

Izborne liste se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno Tajništvu DAZ-a na adresu Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, do petka 7. lipnja  2013. do 16.00 sati.

V. KANDIDIRANJE I IZBOR ČLANOVA ODBORA KONTROLE, TE PREDSJEDNIKA I ČLANOVE SUDA ČASTI

Kandidiranje se vrši neposredno na Skupštini, prije provedbe izbora, a izbor istovremeno s izborom za predsjednika i članove Izvršnog odbora DAZ-a.
Članovi Odbora kontrole ne mogu istovremeno biti i članovi Izvršnog odbora.

VI.KANDIDIRANJE DELEGATA DAZ-a u SKUPŠTINI UHA-e

Delegati DAZ-a u Skupštini UHA-e biraju se na način da se svi članovi izbornih lista za predsjednika i članove Izvršnog odbora i novoizabrani članovi Odbora kontrole i Suda časti smatraju izabranim delegatima u Skupštini UHA-e.
Ostatak potrebnih delegata (u skladu sa Statutom UHA jedan delegat na dvadeset članova Društva) pismeno predlaže prije izborne Skupštine Izvršni odbor DAZ-a na način da kandidira najmanje pedeset posto više kandidata od potrebnog broja delegata.
U slučaju da broj delegata biva manji od broja kandidata na izbornim listama, isti postaju kandidati od kojih se bira potreban broj delegata DAZ-a u Skupštini UHA-e.
Kandidate za delegate DAZ-a u Skupštini UHA-e mogu pismeno predložiti i članovi DAZ-a. Prijedlozi moraju biti potpisani od strane kandidata i stići u Tajništvo DAZ-a najkasnije tjedan dana prije Skupštine, do petka 14. lipnja 2013. do 16:00 sati.

VII. NAČIN GLASANJA

Odluke se donose u skladu sa Statutom javnim i tajnim glasanjem.
Izbor predsjednika i članova tijela upravljanja Društva uvijek se provodi tajno, na glasačkim listićima ovjerenim pečatom DAZ-a.
Svaki član Skupštine zadužuje jedan glasački listić prilikom verifikacije članova Skupštine, a prije početka sjednice Skupštine.

VIII. RADNI MATERIJAL

Izborne liste i radni materijal sjednice bit će do objavljen na www.d-a-z.hr i oglasnoj ploči DAZ-a.

S poštovanjem,

Damir Ljutić, dia
Predsjednik DAZ-a

/files/images/novosti/2013/Novosti/2013-04/potpis-ljutic.jpg

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.

Rezultati

Bazen Dubrava

09/12/2019

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja bazen Dubrava - rezultati

Rezultati

Tematski park "Hrvatska u malom"

09/12/2019

Objavljujemo rezultate natječaja za izradu rješenja Tematskog parka „Hrvatska u malom“
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: