Arhitektonsko nasljeđe

Politika lokalnog razvoja na temelju kulturne i prirodne baštine

Autor/izvor: DAZ 02/11/2013

Pozivamo vas na javnu raspravu s temom lokalnog razvoja na temelju kulturne i prirodne baštine. Povod je predstavljanje zajedničkog Pilot projekta Ministarstva kulture i Vijeća Europe razvijenog za područje otoka Cresa. Usporedno će se pokazati situacije i iskustva realiziranja sličnih projekata na odabranim primjerima u Francuskoj i Hrvatskoj.

Rasprava se održava u prostorijama Društva arhitekata Zagreba u ponedjeljak 4. studenog 2013. u 14.30 sati u organizaciji DAZ-a Sekcije Arhitektonsko naslijeđe, Ministarstva kulture RH, Vijeća Europe i Otočne razvojne agencije Cres.

Prezentacija i javna raspravama temu lokalnog razvoja i baštine namijenjena je stručnoj javnosti, arhitektima, prostornim planerima,  urbanistima, ekonomistima, konzervatorima kulturne i prirodne baštine i svima koji odlučuju o baštini i koji baštinu koriste unutar sektorskog planiranja.

Javna rasprava "POLITIKA LOKALNOG RAZVOJA NA TEMELJU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE – MODELI, TRENDOVI, ISKUSTVA, Očuvanje baštine za razvoj područja - prednost ili ograničenje?" ima za cilj raspraviti probleme unutar uključenih sektora zaštite prostora, diskutirati o modelima regionalnog i lokalnog razvoja na prikazanim primjerima projekata koji su u fazi razradei onima na kojima su višegodišnji procesi u tijeku. Cilj je utvrditi poteškoće razvojnih projekata u zaštićenim područjima uz razmatranje shvaćanja baštine kao razvojnog resursa. Ovom raspravom želi se ukazati na opću važnost teme među-sektorske suradnje na zajedničkom cilju očuvanja baštine, izvan uskog kruga konzervatora prirodne i kulturne baštine.

Struke i dionici čija će se suradnja na očuvanju baštine i razvoja područja raspravljati su: konzervatori kulturne i prirodne baštine, prostorni planeri, ekonomisti, javnost

Očekivani rezultati:

 • isticanje  razvojnog  koncepta temeljenog na razvoju društva, zaštiti okoliša, gospodarstvu i kulturnoj i prirodnoj raznolikosti
 • ukazati na modele razvoja kulturno povijesno, geografski i ekonomski koherentnog područja izvan administrativnih okvira (otok, povijesne regije)
 • osvijetliti problematiku međusektorske suradnje u Hrvatskoj u cilju unaprjeđenja
 • razvojnih procesa mikroregije koja u sastavu ima specifično područje

Moderatorica rasprave je gđa. Anne Pisot, voditeljica Pilot projekta lokalnog razvoja (Vijeće Europe) uz prisutne eksperte Vijeća Europe Davida Johnsona konzervatora arhitekta i Thomasa de Vosa asistenta Projekta LDPP.

Raspravljati će se na temelju modela i iskustava na primjerima:

Loire – Anjou –Touraine,model regionalnog parka u Francuskoj

Loïc Bidault, ravnatelj parka

Regionalni park prirode Loire- Anjou –Touraine pokriva područja triju povijesnih pokrajina. Osnovan je 1996. g., a 2008. g. obnovljen mu je status u trajanju od 12 godina.

Parku pripada dolina rijeke Loire koja je zbog izvanrednog kulturnog krajolika, povijesnih gradova i sela, kultiviranog zemljišta formiranog u stoljetnoj interakciji između stanovništva i područja 2000. godine upisana na Listu svjetske baštine kao živući kulturno povijesni krajolik.Upravljanje parkom odvija se prema dokumentu Povelja teritorija (La charte) kojaodređuje orijentaciju područja Parka, principe gospodarskog razvoja i očuvanja prirodne i kulturne baštine. Prostorno planska dokumentacija mora biti kompatibilna s orijentacijom područja navedenom u Povelji. http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr

Područje Francuske pokriveno je s 48 Regionalnih parkova prirode u čijem je sastavu 4 171 općina, 23 regije i 71 departman, s3.6 miliona stanovnika na ukupnoj površini od 8 245 000 hektara. Ova područja prepoznata od Države po izuzetnoj baštini pokrivaju 15% teritorija Francuske.

Pilot projekt lokalnog razvoja „otok Cres“

Ugo Toić, OTRA, voditelj Pilot projekta

U ispitivanju novih razvojnih modela područjai u skladu s važećim propisimaRH, Ministarstvo kulture i Vijeće Europe započeli su 2008. godineprovođenje Pilot projekta lokalnog razvoja u sklopu Regionalnog programa za kulturnu i prirodnu baštinu Jugoistočne Europe- komponenta LDPP, Pilot projekt lokalnog razvoja-PPLR http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/SEE/LDPP/default_en.asp

Za pilot područje Hrvatska je izabrala otok Cres, uzevši u obzir da je Cres najveći hrvatski otok,slabo naseljen, bogat prirodnom i graditeljskom baštinom. Središnja ideja jemotivirati stanovništvo za ostanakna otoku te sačuvati vrijednosti otoka pokretanjem razvojne strategije koja će se temeljiti na lokalnim prednostima i na ideji socijalne i teritorijalne kohezije područja.

Pilot projekt je usmjeren na istraživanje dugoročnog potencijala socijalnog i gospodarskog razvoja na temelju kulturnih i prirodnih bogatstava regije primjenjujući inovativnu i eksperimentalnu metodologiju koju je Vijeće Europe predložilo državnim i lokalnim partnerima zemalja  jugoistočne Europe.

U  cilju izrade dugoročnog regionalnog razvojnog plana Pilot projekt uključuje lokalnu zajednicu kao ključnog nositelja razvojapovezujući je izravno s nacionalnim institucijama. Sastoji se od nekoliko faza koje bi vođenekroz međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu suradnju trebale rezultiratismjernicama za održivi razvoj otoka. Krajnji cilj Pilot projekta je usvajanje lokalnog razvojnog plana pod nazivom Povelja teritorija.http://www.pplr-otokcres.info/

Park prirode Lonjsko polje, razvoj područja obnovom kulturne baštine

Ksenija Petrić, voditeljica konzervatorskih projekata, Ministarstvo kulture

Park prirode Lonjsko polje proglašen  je 1990. godine odlukom Sabora RH.  Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje koja upravlja zaštitom prirode formirana je 1998.godine.

Park obuhvaća vrlo široko ruralno područje u središnjem dijelu toka rijeke Save.

Međunarodni značaj ima kao najveće zaštićeno močvarno područje u Europi površine 506 km2 (RAMSAR – 1993.) Od 2005. godine Park prirode Lonjsko polje nalazi se na Pristupnoj listi (Tentativ List) UNESCO-a u prijedlogu kategorije mješovitog kulturnog dobra.

U granicama Parkanalaze se dijelovi područjakoji administrativno pripadaju Gradu Sisku, Općini Jasenovac i Općini Popovača s ukupno 14 naselja i 4 324 stanovnika (census 2001.).

Glavna kulturna vrijednost područja je kulturni krajolik sa sustavom linijskih riječnih naselja i  izvanredno dobro sačuvanom tradicijskom arhitekturom u drvu, hrastu lužnjaku karakterističnom za poplavna područja. Način života i privređivanja stanovništva prilagođen je kroz stoljeća specifičnim uvjetima vezanim uz prirodne osobitosti i dinamiku plavljenja.

Glavni problemi identificirani su kao depopulacija područja, staračka i napuštena domaćinstava, niska kvaliteta života i opća zapuštenost. Zbog navedenih obilježja ima status Posebne državne skrbi.

Formiranjem Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje  počinje provođenje oblika zaštite prirodne, ali paralelno i kulture baštine te posjećivanje, edukacija i promidžba.Jedan od značajnijih razvojnih programa jefinanciranje obnove drvenih kuća sredstvima Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Sisačko moslavačke županije.Naselje Krapje dvadeset je godina središte proslave Dana Europske baštine na nacionalnoj razini i nosi naziv Selo graditeljske baštine.

Plan upravljanja donesen je 2008. godine  s razrađenim aktivnostima za obnovu prirodne i kulturne baštine.http://www.pp-lonjsko-polje.hr/

Pozivnicu preuzmite ovdje.

p/a

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.