komentar

Plaća arhitekta 1.625 kuna ???

Autor/izvor: DAZ 19/05/2018

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za projekt OŠ Jakuševec od 7.454m2. Prva procjena javne nabave Grada Zagreba bila je da projekti vrijede 350.000kn, a zatim je povećana na 1.000.000kn. Prema ovim iznosima Grad Zagreb cijeni mjesečnu plaću arhitekta i inženjera između 567 i 1.625 kuna

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za projekt izgradnje Osnovne škole Jakuševec. Postojeću zgradu od 434m2 treba ukloniti i na njenom mjestu projektirati novu zgradu od 7.454m2. Javni arhitektonsko urbanistički natječaj nije potrebno provesti jer je izmjenom članka 99. u GUP-u Grada Zagreba isključena njegova provedba za navedeno područje, što Društvo arhitekata ne smatra dobrim pute za daljnji razvoj Grada pri izgradnji ovako značajnih građevina.

Prema dokumentaciji javne nabave za projekte za OŠ Jakuševec potrebno je napraviti potpuni niz prethodnih radnji koje uključuju geomehaničke, geotehničke i geodetske radove te projekt uklanjanja, potpunu projektnu dokumentaciju od idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta te projekta interijera, zatim troškova ishođenja suglasnosti i sl, te potrebnih revizija statike i inženjerskog praćenja projekta kroz ishođenje svih dozvola, koordinatora 1, pripremu sve dokumentacije za javnu nabavu i projektantskog nadzora.

Kako bi analizirali ovaj postupak napravili smo izračun norma sati potrebnih za izradu ove opsežne projektne dokumentacije.

Za izračun norma sati prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata iz prosinca 2013. potrebna je procijenjena vrijednost investicije. Prema Pokazateljima troškova građenja baziranim na Baukosten 2016 (Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Stuttgart) troškovi građenja za Osnovne škole su u rasponu od 4.850kn do 7.200kn. No kako su ti pokazatelji iz 2016. godine, a vidljiv je značajan rast u području građevinarstva u RH, za našu analizu uzeli smo vrijednost izgradnje po m2 koja proizlazi iz upravo provedene javne nabave za građenje OŠ Središće, gdje se gradi škola od 5.880m2, a najniža ponuđena cijena za izgradnju je 47.320.999kn te za opremanje 3.744.110kn, pa je cijena građenja za osnovnu školu 8.048kn/m2, a za njeno opremanje 636kn/m2.

Naša analiza za izradu projekata za OŠ Jakuševec

bruto površina zgrade 7.454 m2                                                                      
vrijednost radova  8.047 kn/m2                                                          
procjena vrijednosti građevinskih radova 59.982.338 kn                                     
procjena vrijednosti radova unutrašnjeg uređenja 5.068.720 kn                           
procjena vrijednosti radova uređenja okoliša 6.360.750 kn                                  
UKUPNO PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA 71.411.808 kn                         

Izrađen je izračun potrebnih norma sati za projektirane OŠ Jakuševac, sve u skladu s Pravilnicima komora svih inženjerskih struka, te uz procjene za elemente koji nisu Pravilnicima normirani.

BROJ NORMA SATI za izradu projekata OŠ Jakuševec
(srednja vrijednost za srednju složenost, *procjena)

 

ARHITEKTONSKI PROJEKT

10.112

PROJEKT KONSTRUKCIJE

3.415

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

2.888

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

1.607

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

709

PROJEKT INTERIJERA

1.306

ELABORAT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

509

ELABORAT TOPLINSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

380

ELABORAT AKUSTIČKIH SVOJSTAVA ZGRADE

176

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA*

250

ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA OBPSKRBE EN.*

250

TEHNIČKO SAVJETOVANJE

(UZ PROVJERU ZADATKA I PROVOĐENJE JN)

2.146

KOORDINATOR I *

250

PROJEKT UKLANJANJA *

100

GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI*

300

GEODETSKE USLUGE*

150

PROJEKT SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE*

100

REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA (statika)*

150

PROJEKT ODRŽAVANJA*

100

PROJEKTANTSKI NADZOR

941

UKUPNO NORMA SATI

25.839

Koliko vrijedi arhitekt prema javnoj nabavi Grada Zagreba?

Gradski uredi su za izradu ovih projekata i svih navedenih postupa napravili procjenu, prvo u iznosu od 350.000kn, a zatim su je povećali na 1.000.000kn.

Prema našem pravilniku proizlazi da je za sve navedene projekte i postupke potrebno uložiti 25.839 radnih sati.

Iz toga je vidljiv slijedeći izračun norma sata arhitekta i inženjera drugih struka, a kako je riječ o bruto satnici koja uključuje i sva davanja i troškove poslovanja, za izračun neto mjesečne plaće potrebno je koristiti i faktor ureda 4 (na neto plaću zaposlenika postoji još trostruka vrijednost troškova davanja, opreme i dr.).

procijenjena vrijednost nabave za OŠ Jakuševec 1.000.000 kn
vrijednost norma sata prema procjeni JN Grada Zagreba: 39 kn
neto plaća zaposlenog arhitekta uz satnicu iz JN za OŠ Jakuševec mjesečno je 1.625 kuna

prva procijenjena vrijednost nabave za OŠ Jakuševec 300.000 kn       
vrijednost norma sata prema prvoj procjeni JN Grada Zagreba: 13,5 kn
neto plaća zaposlenog arhitekta uz satnicu iz JN za OŠ Jakuševec prema prvoj procjeni mjesečno je 567 kuna

U nastavku ovog razmatranja nije niti potrebno navoditi koliko je ponižavajuća ovakva procjena vrijednosti rada arhitekta, no možemo razmotriti okvire drugih cijena rada u Hrvatskoj i uspostaviti preporuke za daljnje poslovanje.

Prema istraživanju Hrvatske komore arhitekata za 2013. godinu prosječna cijena rada u arhitekturi bila je 163 kn/h, što je podatak iz kriznog vremena, prije nego je grana graditeljstva ponovno krenula u gospodarski rast te cijene građenja danas očigledno rastu, prema nekim navodima i JN postupcima oko 15% godišnje. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za veljaču 2018. godine prosječna neto plaća u Arhitektonskim djelatnostima i inženjerstvu je 6.821kn (ili oko 162kn/h norma sat) no ona se odnosi na cijelu granu i ne sagledava pojedinačno ovlaštene arhitekte.

Na stranicama Obrtničke komore Zagreba dostupna je informacija da je cijena norma sata za servis Hyundai vozila u rasponu od 180 do 220kn/h.

Odvjetnička komora propisuje da je sat rada tarifiran sa 50 bodova, a uz vrijednost boda od 8kn, sat odvjetnika je 400kn.

Prema statističkim podacima koje vodi Vijeće arhitekata Europe (AEC) vidljivo je da je prosječna plaća arhitekata u drugim europskim državama veća nego u Hrvatskoj i to otprilike u Sloveniji 2 puta, u Italiji 3 puta, u Francuskoj 4 puta, u Austriji 5 puta, u Njemačkoj 6 puta te u Švicarskoj čak 9 puta. Rasponi plaća u najvećim su odnosima 6 prema 10 unutar pojedine zemlje. Ako kao država želimo zadržati arhitektonske stručnjake, tada unutar EU otvorenog tržišta moramo raditi na povećanju naših cijena rada kroz norma sate, a što u konačnici dovodi i do povećanja plaća arhitekata. 

Gdje je budućnost arhitekata?

Sramotna procjena vrijednosni našeg rada, i time plaća, koja se već duže vrijeme nalazi unutar postupaka javne nabave, a svrstava nas u područja ispod najnižih propisani plaća, potpuno je neprihvatljiva.

Stoga pozivamo sve kolege arhitekte i inženjere, zaposlenike i dužnosnike državnih ustanova ili lokalni samouprava i drugih javno-nabavnih obveznika, da smisleno sagledaju ove informacije i programiraju plan nabave kako bi bio na razini pravih vrijednosti projekata. Također, pozivamo kolege da u ocjenjivanju ekonomski najprihvatljivije ponude uvedu dodatne kriterije u 70% vrijednosti bodovanja ponuda, kako bi najniža cijena prestala biti jedini faktor odlučivanja. Kvalitetu izgrađenog prostora, koji je europska prednost na svjetskoj razini, samo na taj način možemo zadržati na visokoj razini.

Pozivamo i sve kolege arhitekte i inženjere koji pristupaju javnim nadmetanjima da vrednuju svoj rad, te naprave potrebnu analizu svojih ponuda prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata i drugih inženjera.

Društvo arhitekata Zagreba smatra da je potrebno uspostaviti novu prosječnu obračunsku bruto vrijednost norma sata ovlaštenog i glavnog arhitekta u iznosu od najmanje 500kn/sat.

Ne umanjujući vrijednost ničijeg rada, svaka vrijednost ispod 500kn po satu za rad visokoobrazovanog arhitekta, sa stečenim stručnim stažem i javnom odgovornošću za izgrađeni prostor i koordinaciju struka, svrstava nas na nivo servisera i podcjenjuje u odnosu na druge visokoobrazovane kolege u reguliranim profesijama.

Najniža cijena za pomoćnog arhitekta ne bi trebala biti niža od 60% vrijednosti glavnog arhitekta.

Zaključno na procjenu nabave projekata i drugih aktivnosti za OŠ Jakuševec, smatramo da je njihova vrijednost najmanje oko 4.000.000kn, a da bi svi naručitelji trebali razmatrati trošak inženjerskih aktivnosti oko gradnje na razini 10% od investicije, te bi time ovi projekti trebali biti oko 5.500.000kn (kako ne uključuju nadzor i upravljanje projektom).

Za Društvo arhitekata Zagreba
Tihomil Matković, predsjednik DAZ-a

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.

Rezultati

Bazen Dubrava

09/12/2019

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja bazen Dubrava - rezultati

Rezultati

Tematski park "Hrvatska u malom"

09/12/2019

Objavljujemo rezultate natječaja za izradu rješenja Tematskog parka „Hrvatska u malom“
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: