Studijski program

Objava natječaja za upis doktorskog studija "Arhitektura"

Autor/izvor: DAZ 18/01/2013

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis nove generacije polaznika doktorskog studija "Arhitektura". Natječaj će biti objavljen u Jutarnjem listu u subotu, 19. siječnja 2013. godine.

Sveučilište u Zagrebu

ARHITEKTONSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ
za upis u Poslijediplomski doktorski studij Arhitektura i urbanizam,
Studijski program Arhitektura

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam,
u akademskoj godini 2012./2013.


O doktorskom studiju
Studijski program doktorskog studija Arhitektura posvećen je istraživanju suvremenih fenomena u području arhitekture i urbanizma. Ciljevi poslijediplomskog studija su: promicanje naprednih znanstvenih, istraživačkih, nastavnih i stručnih pristupa koji će unaprijediti znanstveno-istraživačke metode i suvremene spoznaje u području arhitektonskog projektiranja; poticanje znanstvenog rada te izobrazba polaznika za rad na visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama; izobrazba stručnjaka koji će moći samostalno istraživati i unaprjeđivati različite aspekte arhitektonske discipline te razvijati koncepcijski i prostorno-funkcionalno kompleksne arhitektonsko-urbanističke zamisli i programe u odnosu prema suvremenim društvenim dostignućima i potrebama.

Tematski moduli studijskog programa su: Arhitektonska misao i kritika, Arhitektonsko istraživanje suvremenosti, Struktura i tehnologija arhitektonske prakse, te Istraživanje kroz projekt / Projekt kroz istraživanje. Doktorski studij traje šest (6) semestara (180 ECTS) i obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam.

Prijava
Na natječaj se mogu prijaviti pristupnici:
– koji su završili sveučilišni diplomski studij arhitekture ili drugi srodni diplomski studij, odnosno, visokoškolski dodiplomski studij arhitekture ili drugi srodni studij po ranijem (predbolonjskom) programu. Pristupnicima završenih drugih srodnih studija Vijeće doktorskog studija može odrediti obavezu pristupa razlikovnom ispitu.
– koji su pohađali ranije poslijediplomske magistarske studije iz područja arhitekture i urbanizma, a nisu završili studij (magistrirali)
– s postignutim akademskim stupnjem magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, za upis u III. godinu studija (mentorska godina)


Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. Prijavni list (dostupan na internetskoj stranici http://virtual.arhitekt.hr/III),
2. Domovnicu, a za strane državljane potvrdu o državljanstvu,
3. Životopis,
4. Dokaz o završenom studiju (diploma),
5. Ovjereni prijepis ocjena postignutih na ranijem studiju,
6. Dva pisma preporuke,
7. Opis znanstveno-istraživačkog interesa,
8. Izbor stručnih radova (portfolio),
9. Popis objavljenih znanstvenih i/ili stručnih radova.
Vijeće doktorskog studija će prije izbora obaviti razgovor sa svim pristupnicima (intervju). Prijave koje nisu u skladu s uputama neće se uzimati u obzir.
Visina školarine iznosi 15.000 kn po semestru u prve dvije godine studija, i 10.000 kn po semestru u trećoj godini u kojoj cijeni su uključeni i troškovi obrane doktorske disertacije. Školarinu treba uplatiti pri upisu u svaki semestar na žiro-račun Arhitektonskog fakulteta broj: 2360000-1101225521 s naznakom "Doktorski studij Arhitektura".

Rokovi
Predprijava koja obuhvaća priloge pod točkama 1., 3., 7., 8. i 9. u digitalnom obliku (pdf, doc, skenirani) obavlja se isključivo elektronskom poštom na doktorski@arhitekt.hr, do 25. veljače 2013. Navedeni dokumenti šalju se u jednoj email pošiljci s prilozima, a veličina priloga ne smije prijeći 10 Mb sveukupno.
Prijava na doktorski studij sa svim prilozima (uključujući i one poslane elektronskom poštom u predprijavi) podnose se u jednoj pošiljci do 4. ožujka 2013., osobno ili poštom na adresu: Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, HR – 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava na doktorski studij".
Razgovori s pristupnicima održat će se u razdoblju 11.-14. ožujka 2013., prema naknadnom pozivu i rasporedu. Početak nastave je 18. ožujka 2013. Dodatne informacije o studiju, upute za prijavu i prijavni list dostupni su ovdje.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti Paule Šimetin, dipl.ing.arh.,voditeljice poslova poslijediplomskog studija, na tel.: +385 (0)1 4639-287 ili email

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija Arhitektura i urbanizam
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 

 

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.