Arhitektura i naslijeđe

Novi ciklus predavanja Arhitektura i naslijeđe

Autor/izvor: DAZ 23/10/2012

Sekcija DAZ-a AN – Arhitektura i naslijeđe, krenula je sa 6. ciklusom predavanja, s temom Konzervatorske prakse. Prvo predavanje, o 50 godina djelovanja Konzervatorskog odjela u Zagrebu, održao je u četvrtak, 25. listopada, u 18 sati u DAZ-u, Tomislav Petrinec, pročelnik Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

Izlaganje Tomislava Petrinca donosi pregled djelovanja današnjeg Konzervatorskog odjela u Zagrebu od osnutka 1961. godine do danas.
Prvi dio izlaganja prati kontinuitet rada Odjela u različitim statusnim i organizacijskim okvirima, s prikazom najvažnijih tema i poslova kojima se Odjel bavio.
U drugom dijelu izlaganja predstavlja se kulturna baština i problematika prostora Zagrebačke županije, današnjeg područja nadležnosti Konzervatorskog odjela u Zagrebu, te konzervatorski pristup i praksa u zaštiti, očuvanju i prezentaciji kulturne baštine.
Stručno djelovanje Konzervatorskog odjela u Zagrebu temelji se na dugogodišnjem radu i iskustvu nekoliko generacija konzervatora na području znatno širem od današnjeg.
Stručna ekipiranost omogućuje sveobuhvatno sagledavanje problematike prostora u cilju zaštite, očuvanja, obnove i prezentacije svih vrsta kulturne baštine.
S obzirom na širinu i raznolikost konzervatorskih tema i stručno usmjerenje autora izlaganje se pretežno bavi nepokretnom kulturnom baštinom.

Tomislav Petrinec, dipl. ing. arh.
Osnovni biografski podaci
 
-rođen u Zagrebu 1959. godine
-diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine
-1987 – 1989  vanjski suradnik na Arhitektonskom fakultetu i u Hrvatskom restauratorskom zavodu
-od 1989. g. zaposlen kao arhitekt konzervator u Regionalnom zavodu za zaštitu    spomenika kulture, današnjem Konzervatorskom odjelu u Zagrebu. 
-od 1997. godine na mjestu pročelnika Konzervatorskog odjela u Zagrebu
-u dosadašnjem stručnom radu bavio se svim vrstama poslova na zaštiti i očuvanju graditeljske baštine; izrada konzervatorskih uvjeta i mišljenja za zahvate u zaštićenim cjelinama, konzervatorski nadzor zaštitnih radova na pojedinačnim kulturnim dobrima, arhitektonsko dokumentiranje graditeljske i arheološke baštine, izrada konzervatorskih studija
-u razdoblju od 1992. do 1997. radio na popisu i procjeni ratne štete na spomenicima kulture na području Pakraca, Otočca, Osijeka, Slavonskog broda, Nove Gradiške, Petrinje, Hrvatske Kostajnice, Slunja i Vukovara.
-Član stručnog povjerenstva Ministarstva kulture  za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra (od 2002.g),a predsjednik povjerenstva od 2009.g.
-Član povjerenstva Ministarstva kulture za dodjelu viših stručnih zvanja u konzervatorsko restauratorskoj djelatnosti (od 2009.)
 
Objavljeni radovi 
 
-„Grad Otočac – pregled povijesnog razvitka“, izvorni znanstveni rad, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 18/19, 1992/93.
-„Obnova graditeljske baštine na području djelovanja Konzervatorskog odjela u Zagrebu“, pregledni rad, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 24/25,  1998/99.
-„Rastoke – temeljne vrijednosti i osobitosti“, stručni rad, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 24/25,  1998/99.
-„Sisek – urbana arheologija in  reurbanizacija“, Tatjana Lolić, Tomislav Petrinec, ARHEO arheološka obvestila / glasilo slovenskega arheološkega društva, 28/2011
 

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: