Predavanje

Nemogući krajobrazi – Studija vraćanja ostataka javnih površina

Autor/izvor: DAZ / HDKA 19/12/2015

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata poziva Vas na predavanje pod nazivom: Impossible landscapes – a Study of reclaiming leftover public spaces (Nemogući krajobrazi – Studija vraćanja „ostataka“ javnih površina). Predavanje će održati Leon Plahut, krajobrazni arhitekt iz Rijeke  5. siječnja u 18:00h  u knjižnici Bogdan Ogrizović.

U današnje vrijeme, intenzivan urbani rast modernih gradova ne generira samo visoke zgrade popraćene velikim infrastrukturnim jedinicama, već ostavlja i prostore „iza“ razvoja. Posljedično, usred takvog razvoja dolazi po fenomena „izgubljenih“ javnih prostora koji postaju „ostatkom“ urbanog tkiva. Ovi „ostaci“ mogu se pojaviti kao odraz jednostrane ekonomske potrebe, neuspješnog planerskog procesa, nedostatka financijske potpore ili strukturalne održivosti. To su prostori koji su napušteni i  ignorirani te se, iako su nastali zbog različitih razloga, doimaju „nemogućim“ za ostvarenje bilo kakvog oblika javnog prostora. Najvažnije od svega, odcijepljeni su od javnog života društva.

Shodno tome, postoji nužda da se ti prostori “vrate” ljudima kojima treba biti omogućeno da uvide njihov puni potencijal.

Kako bi se suočilo s problematikom vraćanja ovih „ostataka“ javih prostora i ne bi li im se omogućilo novo značenje u okviru gustih javnih površina, praznine urbanog prostornog kontinuiteta moraju se ispuniti unutar okvira definiranih sljedova otvorenih površina koje će generirati nove razvojne mogućnosti.

Ciljevi studije:
1. uroniti dublje u problematiku vezanu uz sam nastanak „nemogućih“ krajobraza te definirati temeljne razloge koji uzrokuju njihovu klasifikaciju unutar „ostatka“ urbanog tkiva i koje ih čine „nemogućima“,
2. pronaći uspješne primjere transformacije „nemogućeg“ u „moguće“ i definirati kako su nastali,
3. stvoriti strateški plan temeljem analiziranog i naučenog,
4. provesti testnu oblikovnu studiju na odabranom primjeru „izgubljenog“ javnog prostora te provjeriti u kojoj se mjeri i kako naučeno zaista može primijeniti u realnosti.

Diplomski rad Impossible landscapes – a Study of reclaiming leftover public spaces (Nemogući krajobazi – Studija vraćanja „ostataka“ javnih površina) pisan je u suradnji s kolegicom predavača Yudi Gao-Koehler iz Kine te je u studenom 2015. godine nagrađen s Der Nachwuchspreis des bdla Bayern 2015 (nagrada Udruge krajobraznih arhitekata Njemačke pokrajine Bavarske za mlade profesionalce) te će biti prezentiran u veljači 2016. na Okupljanju članova Udruge krajobraznih arhitekata Njemačke pokrajine Bavarske.
Rad je u pisanom obliku definiran unutar četiriju glavnih poglavlja (Opće informacije, Teorija, Analiza slučaja, Zaključak) od kojih su svi pisani skupno osim Analize slučaja koja je rezervirana za već spomenutu testnu oblikovnu studiju na odabranom primjeru „izgubljenog“ javnog prostora (751 industrijski kompleks u Pekingu u Kini kojeg odabire kolegica predavača Yudi Gao-Koehler te Klobučarićev trg u Rijeci u Hrvatskoj kojeg odabire predavač). Analiza slučaja popraćena je povijesnim pregledom „nemogućeg“ javnog prostora, njegovim inventarizacijama i analizama te oblikovnim krajobraznim rješenjem.


Životopis predavača

 Leon Plahuta rođen je 28. svibnja 1990. godine u Rijeci. Nakon završene srednje škole, 2010. upisuje Preddiplomski studij Krajobrazne arhitekture pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu kojeg završava 2013. godine sa Završnim radomUređenje dječjeg igrališta na kupalištu Slatina, Opatija pod mentorstvom doc. dr. sc. Petre Pereković te akademskim priznanjem Magna Cum Laude. Stručnu praksu Preddiplomskog studija obavlja 2011. godine u Studio Perivoj d.o.o., pod mentorstvom dipl. ing. agr. Dobrile Kraljić te svoje prvo internacionalno iskustvo u okviru struke stječe sudjelujući na Međunarodnoj radionici studenata krajobrazne arhitekture Design & Build na otoku Rabu 2013. Iste godine upisuje Diplomski studij Krajobrazne arhitekture IMLA (International Master of Landscape Architecture) pri Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) u Freisingu u Njemačkoj. Tijekom studija sudjeluje u mnogobrojnim internacionalnim radionicama pod vodstvom HSWT (u Austriji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Italiji i Njemačkoj) te ostvaruje stručnu praksu i usavršavanje u krajobrazno arhitektonskim biroima Stock landschaftsarchitekten (Jena) i Monika Mueller Landschaftsarchitektin (Icking). IMLA završava obranom Diplomskog rada Impossible landscapes – a Study of reclaiming leftover public spaces u srpnju 2015.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: