Rezultati

Natječaja za uređenje Ulice Ljerke Šram na Savici

Autor/izvor: DAZ 10/05/2016

Grad Zagreb i zajednica ponuditelja koju čine Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet objavljuju rezultate za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja ulice Ljerke Šram.

GRAD ZAGREB
i
Zajednica ponuditelja koju čine:
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet

OBJAVLJUJU REZULTATE
za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja ulice Ljerke Šram

Registarski broj natječaja: 22-15/ZG-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2427-2015-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937
tel. +385 1 6585 773, e-mail: planovi@zagreb.hr ,
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: Zajednica ponuditelja koju čine: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr . i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet, Zagreb, fra Andrije Kačića Miošića 26, MB: 32404952, OIB: 42061107444, što ga zastupa prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.
Primorska 2, Zagreb, OIB 79785939717, ovlašteni arhitekt broj A3548
krunoslav.smit@arhitekt.hr , tel: +3851 4639180

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje ulice Ljerke Šram.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

Na natječaj koji je trajao od 12.2.2016. do roka za predaju natječajnih radova 12.4.2016. regularno je zaprimljeno 12 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:
Vedran Duplančić, ovl.arh., predsjednik OS-a,
Dunja Žmikić, dipl.ing.arh.,

dopredsjednica OS-a,
Anja Dulčić, dipl.ing.arh.,
Sanja Gašparović, dipl.ing.arh.,
Andreja Ilijanić dipl.ing.arh.,
Kata Marunica dipl.ing.arh.,zamjenica OS-a
– na VI. plenarnoj sjednici održanoj 5.5.2016. donio je većinom glasova sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 46.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12
Autorski tim:
Mario Kralj
Dora Lončarić
Saša Košuta
Zora Salopek Baletić

PRVA NAGRADA - SVI PLAKATI

 

II. Nagrada u neto iznosu 34.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03

Autori:
prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh.
Jelena Skorup Juračić, dipl.ing.arh.
Marija Grković, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vid Juračić, student arhitekture
Ivica Keršić, student arhitekture, 3D prikazi
Sanija Kulić, bacc.oec.
Toni Lončar, student arhitekture
Ines Jakopanec, studentica arhitekture

DRUGA NAGRADA - SVI PLAKATI

 

III. Nagrada u neto iznosu 23.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10

Studio Žic
Autori:
Ivan Žic, mag.ing.arch.
Juraj Golubiček, mag.ing.arch.

TREĆA NAGRADA - SVI PLAKATI

 

IV. Nagrada u neto iznosu 11.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 11

Autori:
Damir Ljutić
Judita Ljutić

Suradnici:
Marina Tolj
Sven Sorić
Hrvije Spudić
Enco Dell′Olio

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj, Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja

krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om. Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno čl. 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 713.000,00 kn(bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda

kao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, naknadi Provoditelju natječaja i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 216.000,00 kn (bez PDV-a) te vrijednosti usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije koja se namjerava sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu do 497.000,00 kn neto (bez PDV-a). Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju i uređenje prostora i njegovo opremanje sukladno pozitivnim propisima.

Za Ocjenjivački sud:
Mladena Belamarić, dia
Tajnica natječaja

ČETVRTA NAGRADA LIST1  LIST2  LIST3  LIST4 LIST5

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.