Najava natječaja

Natječaj za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci

Autor/izvor: DAZ / DAR 10/06/2013

Lučka uprava Rijeka i Grad Rijeka, u organizaciji Društva arhitekata Rijeka i Udruženja hrvatskih arhitekata, najavljuju skoro raspisivanje javnog, međunarodnog, anketnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci.

Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke urbana transformacija Delte i luke Baroš prepoznata je kao gradski projekt, realizacijom kojeg se događa bitan koncepcijski pomak u prostornoj i urbanističkoj organizaciji grada. Naime ukidanjem lučke funkcije, svojim prostornim, sadržajnim i lokacijskim potencijalom Delta treba postati generator razvoja, prepoznatljiv gradski ‘landmark’ i inicirati urbanu preobrazbu centra grada. Prenamjena lučkih sadržaja u gradske se temelji na dugogodišnjoj javnoj i stručnoj raspravi kojom je definirana potreba za integracijom javnih, rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja na ovom području, odnosno na potrebi aktivnog suživota grada, luke i mora.

Slijedeći Generalni urbanistički plan grada Rijeke, područje Delte podijeljeno je u dvije namjenske cjeline: Sjeverna Delta, površine oko 4 ha, namijenjeno je podizanju novog gradskog parka, dok je Južna Delta, površine oko 10 hektara, područje mješovite namjene. Područje luke Baroš namjenjuje se za luku nautičkog turizma - marinu površine akvatorija oko 9.3 hektara, a s kopnenim dijelovima 10,4 hektara. Potez Mrtvog kanala zadržava funkciju sportske luke površine 4,1 hektara, a vodotok Rječine otvara i temu aktivnog međuodnosa vode i budućeg uređenog urbanog ambijenta.

Vjerujemo da i ova, uopćena informacija otvara pogled na urbani potencijal koji navedeni prostor posjeduje kao i zahtjevnost njegove integracije u već izgrađeno i aktivno urbano tkivo, te jasno pokazuje na svrhu provedbe javnog natječaja i njegovu opravdanost.

Cilj natječaja je definiranje najuspješnijih modela za transformaciju Delte iz izoliranog lučkog područja u integrirani prostor za razvoj grada. Od natjecatelja se očekuju prijedlozi koji će iskoristiti potencijal 30 hektara kopnene i vodene površine u centru Rijeke za realizaciju najvažnijeg urbanističkog projekta u novijoj povijesti grada.

U kontekstu sagledavanja vrijednosti Delte kao urbanog prostora, potrebno je voditi brigu o stvaranju interakcijskih odnosa između već izgrađenih i formiranih dijelova grada i Delte kao područja nove urbanizacije. Područje obuhvata potrebno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta i novih mogućnosti koje otvara spoj mora i grada.

Od natjecatelja se očekuje da kroz planersku viziju predlože nove prostorne strukture i urbane matrice sa ciljem da preoblikovani prostor svojom novom kvalitetom preraste lokalne okvire i pozicionira Rijeku kao primjer uspješne prakse  preobrazbe lučkih gradova na Mediteranu.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.