Natječaj

Natječaj za idejno oblikovno rješenje urbane opreme u Tvrđi u Osijeku

Autor/izvor: DAO 19/12/2011

Agencija za obnovu osječke Tvrđe Osijek raspisuje, a Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO) provodi javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni natječaj za idejno oblikovno rješenje urbane opreme i njezin prostorni raspored u Tvrđi u Osijeku.

„AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE“ Osijek raspisuje

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO) provodi

JAVNI, OTVORENI, PROJEKTNI,

U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI

N A T J E Č A J

ZA IDEJNO OBLIKOVNO RJEŠENJE URBANE OPREME I NJEZIN

PROSTORNI RASPORED U TVRĐI U OSIJEKU


Raspisivač / investitor Natječaja je Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Franje Kuhača 29, Osijek.

Provoditelj Natječaja je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Osijek, Prolaz matice Hrvatske 1.

Predmet Natječaja je oblikovanje i/ili izbor urbane opreme te određivanje urbanističke dispozicije urbane opreme unutar spomeničke cjeline osječke Tvrđe.

Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata te u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07 i 125/08).

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke osobe koji su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili dipl.ing.arh, odnosno diplomirani dizajner.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 133-11-OS-OBL.

ROKOVI:

- početak Natječaja: 19. prosinca 2011. godine

- rok za postavljanje pitanja: 09. siječnja 2012. godine

- rok za predaju radova: 20. veljače 2012. godine

NAGRADE:

I nagrada: 50.000,00 kn netto

II nagrada: 40.000,00 kn netto

III nagrada: 30.000,00 kn netto

Natječajne podloge (Natječajni elaborati) mogu se poslati poštom ukoliko se na telefax 031 207-038 ili na e-mail adresu tajnice Natječaja valentina.slabinac@os.t-com.hr pošalje preslik uplate i točna adresa na koju se šalju natječajne podloge. Isto tako, natječajne podloge se mogu podići osobno u prostorijama Agencije za obnovu osječke Tvrđe, F. Kuhača 29, Osijek (telefon za kontakt 031 214-700). Natječajne podloge se naplačuju 200,00 kn, uplatom na žiro račun Društva arhitekata grada Osijeka, broj računa 2340009-1100144775 kod Privredne banke Zagreb, OIB 36694158737. Ova uplata se ne vrača natjecateljima. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u gradskim i županijskim društvima arhitekata.

Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

1. Željka Jurković, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO, Predsjednica Ocjenjivakog suda

2. Valerija Vuković, dipl.oecc. - predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe

3. izv.prof. Ivan Doroghy, dipl.ak.umj. - predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe

4. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO

5. Nikola Radeljković, produkt dizajner - predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe

Stručni konzultant: Ivana Sudić, dipl.ing.arh. - pročelnica Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Osijeku

- zamjenik člana: doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO

- zamjenik člana: Grgur Marko Ivanković, povj.umjet. i etnolog – predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe

- tehnička komisija: Ivan Cingel, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO

Ivana Miličević, ing.arh. - predstavnik DAO

- tajnica Natječaja: Valentina Slabinac, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori: