Natječaj

Natječaj za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

Autor/izvor: DAZ 13/08/2014

Hrvatski nogometni savez (HNS) raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) organizira i provodi opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu.

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ (HNS)
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi
opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu
Registarski broj natječaja 1-14/ZG-UA/N

INVESTITOR I RASPISIVAČ

Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, kojeg zastupa predsjednik Davor Šuker tel: 01/236-1555, e-mail: info@hns-cff.hr


ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Zagreba,  Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., tel: 01/4816151, fax: 01/4816197, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr


PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja:                                          četvrtak, 14.8.2014. godine
Kolokvij na terenu:                                        ponedjeljak, 8.9.2014. godine, 12h
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:        utorak, 9.9.2014. godine
Rok predaje natječajnih radova:                    utorak, 14.10.2014. godine, do 16 sati

Natjecajni elaborat izradila ovl. arh.Tamara Tumpa, dipl.ing.arh. Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat bez naknade uz prethodnu registraciju na webu: natjecaji.d-a-z.hr. Nakon registracije podloge će biti dostupne u digitalnom obliku. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

SVRHA I CILJ natječaja je pronalaženje dobrih, oblikovnih i prostornih rješenja putem različitih prijedloga koji moraju zadovoljiti i različite zahtjeve, a posebno u odnosu na oblikovanje, zaštitu okoliša, funkcionalnost,  te ekonomičnost.


NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
1. Nagrada                  144.000,00 kn           
2. Nagrada                  90.000,00 kn
3. Nagrada                  54.000,00 kn
4. Nagrada                  43.200,00 kn
5. Nagrada                  28.800,00 kn

KRITERIJI
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- usklađenost s Natječajnim elaboratom, uvjetima raspisa, zakonima i propisima, mogućnost izvedbe
- primjerenost prostornog koncepta
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
- održivost energetskog rješenja
- racionalnost i ekonomičnost izgradnje i održavanja

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:


Ocjenjivački sud
1. Nenad Kondža,  dipl.ing.arh., predsjednik OS-a,
2. Vesna Lubin, dipl.ing.građ., dopredsjednica OS-a,
3. Karolina Bui, dipl.ing.arh.,
4. Dalibor Jurković, dipl.ing.arh.,
5. Damir Vrbanović, dipl.iur.

Zamjenik člana Os-a
Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh.

Stručni  savjetnik
Milan Pavelić, dipl.cin.

Tehnička komisija
1. Bojan Linardić, dipl.ing.arh.,
2. Sonja Sočivica, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja
Margareta Luša, dipl.ing.arh.

Natječaj je objavljen  u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na web stranici Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr.

OCJENJIVAČKI SUD

OPĆI UVJETI NATJEČAJA 

FORMULAR ZA OMOTNICU "AUTOR"


Poštovani natjecatelji, molimo vas da ukoliko imate pitanja vezanih uz Natječajni elaborat navedete u mailu na koji natječaj se odnose.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

Rezultati

Spomen soba "Tigrova"

29/09/2020

Objavljujemo rezultate Natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu.


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: