Natječaj

Natječaj za Društveni centar u Laništu

Autor/izvor: DAZ / UHA 16/09/2015

Cum Grano Salis d.o.o. raspisuje, a ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta provodi Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja “Društvenog centra u Laništu“, u Zagrebu.

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
Cum Grano Salis d.o.o., Zagreb, 14. Medpotoki 29 (OIB 68425453829), zastupana po Gosp. Robert Moraal, član uprave

PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb
OIB: 98819877613; mob.: 091 1602956; email: berni@bxl-studio.com
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, ovl. Arh
RASPISUJE NATJEČAJ
Opći i pozivni, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:
za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja “Društvenog centra u Laništu“, u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA:
u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.
Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. S autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor o izradi dokumentacije u skladu sa STANDARDOM USLUGA ARHITEKATA HKA


Predviđena investicijska vrijednost objekta je 30.000.000,00 kn
Registarski broj natječaja je   21-15/ZG-UA/N
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA je
Zoran Hebar, d.i.a. ovlašteni arhitekt
Početak natječaja je  15.09.2015. godine.

Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com ). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je 10.10.2015. godine do 13.00 sati.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 06.10.2015. godine do 13 sati.

Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com ).

Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do 20.10.2015. godine.

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 190.000,00 kn neto.
Ako do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
1. nagrada 40% =             64.000,00 kn                                                      
2. nagrada 25% =             40.000,00 kn                                                      
3. nagrada 15%  =            24.000,00 kn                                                      
4. nagrada 12%  =            19.200,00 kn                                                      
5. nagrada   8%  =             12.800,00 kn

Obeštećenja pozvanim autorima su u iznosu od = 10.000,00 kn neto

Na natječaj su pozvani slijedeći autori ili autorski timovi:
De Architekten Cie. d.o.o. Nova Ves 11, 10000 Zagreb, Hrvatska
3LHD – studio za arhitekturu i urbanizam, Nikole Božidarevića 13/4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Overland Partners, SAN ANTONIO OFFICE, 203 E. Jones Ave., Suite 104, San Antonio, TX 78215. USA

Članovi Ocjenjivačkog suda:
Zoran Hebar, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt _ (ovl. 2254) _ predsjednik O.S.
Domagoj Smodila, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt _ (ovl. 3637)
Friedrich Naff, arhitekt
Mihal Kreko, predstavnik raspisivača
Robert Moraal, predstavnik raspisivača


Zamjenica članova Ocjenjivačkog suda: Dunja Kos – Pleteš, d.i.a., ovlaštena arhitektica _ (ovl .2596)

Tehnička komisija:1. Zoran Perišić, d.i.a.
                                  2. Martin Oliver Kolak, d.i.s.

Tajnica natječaja:  Iva Birač, d.i.a., ovlaštena arhitektica _ (ovl. 3068)
Stručni savjetnici: 1. Darko Koretić, dipl.ing.građ.
                                 2. Boris Blažević, dipl.ing.građ.

Rok predaje natječajnih radova je 20.11.2015. godine  do 13.00 sati, bez obzira na način dostave, na adresi: Prostor UDRUGA FOKUS, Kutnjački put 11, 10000 Zagreb, sa  napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 25.12.2015. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda.
O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: