Natječaj

Natječaj za dizajn vizualnog identiteta HKA

Autor/izvor: HKA 25/10/2011

Hrvatska Komora arhitekata raspisuje i provodi javni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Komore. Rok za predaju radova je 28.11.2011.

Hrvatska Komora arhitekata raspisuje i provodi javni 

NATJEČAJ

za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Hrvatska Komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/2, Zagreb, koju zastupa predsjednik, Tomislav Ćurković, ovl. arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju profesionalni dizajneri i arhitekti.

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski suradnici.

Svrha natječaja je dobivanje kvalitetnog sustava znaka i vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI

Početak natječaja: petak, 28. listopada 2011. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 8. studenoga 2011. godine

Rok za primanje natječajnih radova: 28. studenoga 2011. godine

Završetak rada Ocjenjivačkog suda najkasnije do: 9. prosinca 2011. godine

Dokumentaciju za nadmetanje na digitalnom mediju natjecatelji mogu naručiti na e-mail adresu info@arhitekti-hka.hr radnim danom od 8,00 do16,00 sati do završetka Natječaja, uz dostavu dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 kn na žiro račun Hrvatske komore arhitekata broj 2360000-1500184955, Zagrebačka banka d.d. Zagreb, svrha doznake: naziv natječaja, s pozivom na broj – OIB. Dokaz o uplati dostaviti e-mailom na adresu, info@arhitekti-hka.hr  ili faksom na 01/5508-403. Kontakt osoba je Tonkica Špančić, tel.01/5508-410, info@arhitekti-hka.hr. Naknada se ne vraća Natjecateljima.

NAGRADE

Dodjeljuje se 1 novčana nagrada koja iznosi 25.000,00 kn bruto.

OCJENJIVAČKI SUD:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od 3 (tri) člana:

  1. Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh.
  2. Boris Fiolić, dipl. ing. arh.
  3. Helena Paver Njirić, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:

Tonkica Špančić, upr. pravnik

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: