Predavanje

Kritika Kreativnosti

Autor/izvor: DAZ 21/12/2011

U četvrtak, 22. prosinca, u 18:00h u prostoru POGON, Mislavova 11/1 održat će se policy forum #10 s predavanjem i diskusijom na temu Kritika kreativnosti - transformacije ekonomije, kulturni rad i samoorganizacija.

Četvrtak, 22. prosinca, u 18:00h
POGON Mislavova 11/1


Predavanja i diskusija:
*Kritika kreativnosti
transformacije ekonomije, kulturni rad i samoorganizacija*


predaju: MONIKA MOKRE, GERALD RAUNIG
 diskutiraju: DAVOR MIŠKOVIĆ, KATARINA PEJOVIĆ, MILAN ŽIVKOVIĆ
moderiraju: TOMISLAV MEDAK, EMINA VIŠNIĆ

Predavanja i diskusija će se održati na engleskom jeziku.

O predavanjima i diskusiji

Ako se danas uopće i govori o promjeni kulturne politike, transformaciji kulturnog sistema i ulozi kulture u društvenom razvitku, dominantan topos tog govora su kreativne industrije. Kulturno-politički rezon u tom govoru najčešće je vođen ekonomističkom idejom da kultura omogućuje profiliranje gradova, razvija turizam, privlači ekonomsku aktivnost u kreativnim zanimanjima kao što su dizajn, marketing, mediji, kulturne usluge, pomažući time socio-ekonomskom razvoju sredine i kvaliteti života. Međutim, iz naglašenog značaja koji se pridaje kreativnosti, kreativnim zanimanjima i kreativnim industrijama mogu se iščitati i dublji transformacijski procesi koji pogađaju društvo: odumiranje industrijskog proizvodnog sektora i više-manje neuspjelo nastojanje politike zapošljavanja da izgubljena radna mjesta nadomjesti nesigurnim, prekarnim radom u tzv. ekonomiji znanja ili kreativnoj ekonomiji. Istovremeno, u mnogim realnim kulturnim politikama prisutna je tendencija investiranja u tzv. kreativne industrije, uokvirena dominantnom menadžersko-tržišnom paradigmom u upravljanju kulturnim organizacijama, koja nije donijela proklamirane rezultate. Također, mimo paralelne tržišno-industrijske orijentacije i one usmjerene očuvanju tradicionalnih birokratskih kulturnih institucija, kulturno djelovanje dobiva i neke drugačije obrise u različitim oblicima samoorganizacije.

Predavanje dvoje istaknutih stručnjaka za pitanja kulture i kulturne politike - Monike Mokre i Geralda Rauniga - na temu kreativnih industrija u Europi i diskusija u kojoj će sudjelovati i ovdašnji kulturni radnici pokušat će postaviti kritički okvir i usporedbu situacija ne bi li rasvijetlili društvene procese i posljedice koje nosi topos "kreativnosti" u specifičnim uvjetima hrvatskog kulturnog sistema.

O predavačima

**Monika Mokre** je politologinja, znanstvena suradnica Instituta za kulturologiju i povijest kazališta pri Austrijskoj akademiji znanosti. Članica upravnog odbora istraživačkog udruženja za kulturnoekonomske i kulturnopolitičke studije FOKUS i međunarodnog istraživačkog instituta za medije, komunikaciju i kulturni razvitak. Predsjednica EIPCP-a (European Institute for Progressive Cultural Policies). Prethodno je predavala na Institutu za političke znanosti u Beču, Innsbrucku i Salzburgu, na Institutu za kulturni menadžment i kulturologiju Sveučilišta za glazbu i izvedbene umjetnosti, u sklopu Rodnih studija na Sveučilištu u Grazu, u Centru za "gradsku kulturu i javni prostor" Tehničkog učilišta u Beču i mnogobrojnim drugim sveučilišnim studijskim programima. Istraživačka težišta: EUropska demokracija, EUropska javnost, EUropski identitet, rodni studiji, kulturna i medijska politika.

**Gerald Raunig** je filozof, radi na Umjetničkom sveučilištu u Zürichu i u EIPCP-u (European Institut for Progressive Cultural Policies). Jedan je od uređivača višejezičnog internetskog časopisa transversal (http://transversal.eipcp.net) i austrijskog časopisa za radikalnu kulturnu politiku Kulturrisse (http://www.igkultur.at/kulturrisse), kao i član uredništva časopisa edu-factory i nizozemskog umjetničkog časopisa Open. Njegove su knjige objavljivanje na njemačkom, engleskom, srpskom, španjolskom, slovenskom i ruskom. Recentna izdanja na engleskom: Art and Revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century, prev. Aileen Derieg, New York/Los Angeles: Semiotext(e)/MIT Press 2007; Art and Contemporary Critical Practice. Reinventing Institutional Critique, London: mayflybooks 2009 (ur. zajedno s Geneom Rayom); A Thousand Machines, translated by Aileen Derieg, New York/Los Angeles: Semiotext(e)/MIT Press 2010; Critique of Creativity, London: mayflybooks 2011 (ur., zajedno Geneom Rayom i Ulfom Wuggenigom).

Organizira: Savez udruga "Operacija grad"  <http://www.operacijagrad.org/>

Partner pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
<http://www.upogoni.org/>

Podržali: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo
kulture, Grad Zagreb
 

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: