aktualna tema

Javni prostori Zagreba - Javne nabave za Gredelj i Branimirovu tržnicu

Autor/izvor: DAZ 08/04/2018

Grad Zagreb provodi dva Otvorena postupka javne nabave za prostore u centru Zagreba

Prostori bivše tvornice Gredelj i Branimirova tržnica su istovremeno brownfield ulaganja javnih sredstava, kao i prostori koji uključuju sadašnje i buduće javne prostore.

Studija urbane revitalizacije – Prostor bivše Tvornice željezničkih vozila „Gredelj“; Grad Zagreb zaprimio je 4 ponude koje su otvorene 15.03.2018.

U ovom postupku HKA i UHA izdali su 12.12.2017. Očitovanje na postupke planiranja u Zagrebu – bivša tvornica Gredelj (poveznica), a Arhitektonski fakultet dostavio je žalbu u postupku Javne nabave 15.12.2017. godine, koju je Državna komisija za kontrolu javne nabave DKOM djelomično usvojila (poveznica na Rješenje DKOM).

Grad Zagreb je u bitnome u ovom postupku naručio prethodne studije prostora Gredelj, koje uključuju i koncept, 3D, relevantne nacrte i visine, a bez da pritom traži stručnjaka arhitekta, ili se provodi urbanističko-arhitektonski natječaj. Za prostor Gredelj prema GUP-u obavezan je urbanističko-arhitektonski natječaj.

Potrebno je primijetiti da je u postupku rješavanja žalbe AF pri DKOM-u sudjelovalo i nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te izdalo mišljenje iz kojeg nedvojbeno proizlazi da izrada studije urbane revitalizacije po potrebi prethodi pripremi izrade izvješća o stanju u prostoru i prostornih planova, pa se ne može smatrati stručnim poslovima prostornog uređenja u smislu odredbe članka 3. stavka 1. Zakonima o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. U vezi s pitanjem da li stručnjaci traženi dokumentacijom o nabavi moraju ispunjavati uvjete propisane odredbom članka 7. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u navedenom mišljenju se navodi da je navedenom odredbom propisano da stručne poslove prostornog uređenja u svojstvu odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru i obavljanja drugih stručnih poslova prostornog uređenja može obavljati ovlašteni arhitekt urbanist sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Stoga, zaključno se navodi, sukladno citiranoj odredbi i odgovoru na prvo pitanje, stručnjaci navedeni u predmetnoj dokumentaciji o nabavi ne moraju, ali mogu biti ovlašteni arhitekti-urbanisti, tj. ne moraju ispunjavati uvjet propisan člankom 7. spomenutog Zakona.
DKOM je neosnovanim utvrdio žalbeni navod o obveznosti provedbe urbanističko-arhitekonskog natječaja za ovako nazvanu javnu nabavu.

Grad Zagreb je ispravljenu Dokumentaciju za nabavu ponovno objavio 27.2.2018. godine te je u tom postupku dobio ponude od slijedećih ponuditelja:

Red
broj

Naziv, adresa , sjedište i MB/OIB ponuditelja

Cijena ponude
(sa PDV-om)

1.

 Zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d.; Colliers Advisory d.o.o.; de Architekten Cie. d.o.o.; Studio 3LHD; Odvjetničko društvo Matić, Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & partneri d.o.o.; Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o., Janka Rakuše 1, 10000, +385 16125405, Zagreb, 79766124714, INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000, Colliers Advisory d.o.o., Petrinjska ulica 3, 10000, de Architekten Cie. d.o.o., Krajiška 13, 10000, Studio 3LHD, N. Božidarevića 13, 10000, Odvjetničko društvo Matić, Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & partneri d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, 10000, Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o., Hondlova 2/9, 10000, 72420-0-022/18

918.750,00

2.

 Zajednica ponuditelja: WYG savjetovanje d.o.o.; WYG ENVIRONMENT PLANNING TRANSPORT LIMITED, Ulica grada Vukovara 269 G, 10000, +385 13018016, Zagreb, 04303799227, WYG savjetovanje d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, 10000, WYG ENVIRONMENT PLANNING TRANSPORT LIMITED, Arndale Court, Otley Road, Headingley, West Yorkshire, LS6 2UJ, 4290P

750.000,00

3.

 Mreža znanja d.o.o., Makančeva 16, 10000, +385 14669549, Zagreb, 40051035570, 3-02/2018

855.000,00

4.

 Zajednica ponuditelja: Urbanex d.o.o.; KCAP Architects&Planners, Boktuljin put 26, 21000, , Split, 65000300727, Urbanex d.o.o., Boktuljin put 26, 21000, KCAP Architects&Planners, Wasserwerkstrasse 129, 8037, URBX_KCAP_2018_3

747.385,00

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tržnice Branimirova; Grad Zagreb zaprimio je 7 ponuda koje su otvorene 28.3.2018. godine

Nastavno na ovaj postupak javne nabave Društvo arhitekata Zagreba dva se puta očitovalo kroz svoja obraćanja o Javnom prostoru u Gradu Zagrebu, prvi puta 27.7.2017. kada su u dnevnom tisku najavljene neke aktivnosti na potezu koji je uključivao i Branimirovu tržnicu (poveznica), te recentno vezano uz aktivnosti na Trgu žrtava fašizma kada DAZ 27.03.2018. reagira o svim aktivnostima koji uključuju javne prostore Zagreba (poveznica), tako i Branimirovu tržnicu, kao i prostor Gredelja i drugo.

Grad Zagreb je u bitnome u ovom postupku naručio idejni, glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju, na osnovu obveznog nepotpisanog idejnog rješenja koje značajno mijenja funkciju i oblikovanje ponad rekonstrukcije, bez provođenja arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

U ovom postupku postavljeno je nekoliko pitanja ponuditelja a najznačajniji su odgovori naručitelja Grada Zagreba slijedeći:

Upit: Pitanje vezano na Vašu dokumentaciju: da li je u skladu s GUP-om, obzirom da je za planirano uređenje novog trga potrebno provesti javni natječaj?

Odgovor: Za planirano uređenje nije potrebno raspisati javni arhitektonski natječaj, zato jer se ne radi o zamjenskom objektu već rekonstrukciji postojećeg objekta.

Upit: Iz dokumentacije nije jasno da ti je Gradski zavod za zaštitu izdao uvjete za ovakav zahvat?

Odgovor: Projekt je rađen u suradnji s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Upit: Iz dokumentacije nije jasno da li je idejno rješenje obvezujuće ili je samo smjernica za izradu idejnog rješenja? Isto tako molimo Vas i ime Autora Idejnog rješenja ukoliko je idejno rješenje obvezujuće.

Odgovor: Idejno rješenje je obvezujuće, jer je usklađeno s potrebama investitora. Dosadašnja praksa je pokazala da davanjem imena autora projekata, idejnih rješenja i sl., dolazi do kontakta potencijalnih ponuditelja s predmetnim autorima radi pojašnjenja istoga što je u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Grad Zagreb dobio je u tom postupku ponude od slijedećih ponuditelja:

Red
broj

Naziv, adresa , sjedište i MB/OIB ponuditelja

Cijena ponude
(sa PDV-om)

1.

 Zajednica ponuditelja: Tissa d.o.o.; STUDIO ELLE D.O.O.; Studio Arhing d.o.o.; KB PROJEKT d.o.o.; THALPOS d.o.o.; GEO-BIM d.o.o.; Flamit d.o.o; DIA d.o.o., Massa Lombarda 26, 52440, +385 52423010, Poreč, 67943139669, Tissa d.o.o., Massa Lombarda 26, 52440, STUDIO ELLE D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 48, 10000, Studio Arhing d.o.o., Ćire Truhelke49, 10 000, KB PROJEKT d.o.o., Prugina 14, 10000, THALPOS d.o.o., Laščinska 143, 10000, GEO-BIM d.o.o., STAROGRADSKA 25, 10430, Flamit d.o.o, Jurja Dijanića 24/a, 10430, DIA d.o.o., Marina Držića 11, 47000, 0115_0578_18

1.603.750,00

2.

 CAPITAL ING d.o.o., KSAVERSKA CESTA 6, 10000, , ZAGREB, 75926310092, 1018/18

1.546.250,00

3.

 Zajednica ponuditelja: Jurcon projekt d.o.o.; KONTROL BIRO d.o.o.; GEOMETAR; IVKO d.o.o., Gotalovečka 4a, 10000, +385 13097940, Zagreb, 55345087244, Jurcon projekt d.o.o., Gotalovečka 4a, 10000, KONTROL BIRO d.o.o., Savski Gaj IV put 10, 10000, GEOMETAR, Vučanska 2, 10000, IVKO d.o.o., Ulica Vladimira Nazora 24, 10000, JPP 39/2018

1.400.000,00

4.

 Zajednica ponuditelja: APZ HIDRIA d.o.o.; STUDIO XXL d.o.o., Zagrebačka cesta 233, 10000, +385 16185811, Zagreb, 76901428643, APZ HIDRIA d.o.o., Zagrebačka cesta 233, 10000, STUDIO XXL d.o.o., Nova Ves  11, 10000, 14/2018

1.687.500,00

5.

 APG INŽENJERING d.o.o., Josipa Zorića 62, 10370, +385 12759000, Dugo Selo, 94661365298, 01-03/18

1.366.250,00

6.

 Zajednica ponuditelja: Gilan d.o.o.; GEOSPOT; Radionica Statike d.o.o., Kralja Zvonimira, 14, +385 21457868, Split, 35846084789, Gilan d.o.o., Kralja Zvonimira, 14, GEOSPOT, Trg Dr Franje Tuđmana 15, 31500, Radionica Statike d.o.o., Ulica A.K.Miošića, 10000, PON-18-228/

1.437.500,00

7.

 Zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d.; ARP d.o.o., Janka Rakuše 1, 10000, +385 16125405, Zagreb, 79766124714, INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000, ARP d.o.o., Slobode 22, 21000, 72120-0-047/18

1.368.750,00

A dalje?

Za oba postupka javne nabave očekujemo detaljnu analizu ponuda koju provodi Grad Zagreb prema kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude.

No Grad Zagreb, provodeći ove postupke uz rubna tumačenja zakona, a isključujući vrijednosti javnih arhitekonskih i urbanističkih natječaja, nije ostvario sudjelovanje javnosti i struke u mjeri koja bi bila primjerena javnoj upravi.

Upravo provedba javnog arhitektonskog i urbanističkog natječaja uz interdisciplinarni i međusektorski pristup na više razina, između donositelja politika, kompetentnih tijela uprave i struke, te uz sudjelovanje civilnoga društva i informiranu i senzibiliziranu javnost, prepoznata je kao primjer dobre prakse u postizanju cilja visokokvalitetne kulture građenja u Deklaraciji „Prema visokokvalitetnoj europskoj baukulturi, koju su europski ministri kulture i drugi relevantni dionici usvojili u siječnju 2018. godine u Davosu.

Stoga apeliramo i pozivamo Grad Zagreb da u postupcima koji se odnose na javne prostore Zagreba primjenjuje najbolje zagrebačke i europske prakse.

Rezultate današnjih aktivnosti u javnom prostoru ostavljamo kao zalog budućim naraštajima.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.