poziv na očitovanje

DAZ poziva ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića na očitovanje oko GUP-a

Autor/izvor: DAZ 02/07/2019

Društva arhitekata Zagreba traži očitovanje ministra zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislava Ćorića o potrebi provođenja ponovne Ocjene o potrebi strateške procjene na izmjene GUP-a grada Zagreba

Dopis prenosimo u cijelosti:


Poštovani ministre Ćorić,

S obzirom na planove Grada Zagreba povezane s projektom „Zagrebačkog Manhattana“ ili „Grada u gradu“ te aktualnih izmjena Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, Društva arhitekata Zagreba moli Vaše očitovanje o navedenoj tematici.

U postupku Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, u toku Javne rasprave 2017. godine Vaše ministarstvo dalo je mišljenje da je za izmjene i dopune GUP-a potrebno provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene, te o tome pribaviti mišljenje Ministarstva.

Na zahtjev nositelja izrade Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Sektor za prostorno i urbanističko planiranje (klasa: 350-07/15-002/150; ur.broj: 251-05-22/001-18-326, od 25.travnja 2018., i dopune zahtjeva ur.broj: 251-05-22/001-18-357, od 7.rujna 2018.), a na temelju dopisa nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom (klasa: 351- 03/18-04/687; ur.broj: 517-06-2-1-2-18-2, od 14. svibnja 2018.), Ministarstvo je dostavilo mišljenje da nije potrebno provesti postupak ocjene niti strateške procjene utjecaja na okoliš (klasa: 351-03/18-04/687, ur.broj: 517-03-1-1-18-4, od 17. listopada 2018.).

Iz Izvješća o provedenoj javnoj raspravi vidljivo je da je novodefinirani UPU „Novi Novi Zagreb“, i promjena zone „ex.Hipodroma“ iz ozelenjenog prostora sporta i rekreacije u zona tematskog parka i mješovite namjene, u ovim izmjenama i dopunama GUP-a dodana nakon javnog poziva investitorima od strane Grada Zagreba iz veljače 2019. godine (sva očitovanja na ovu temu od nadležnih gradskih ureda su iz perioda ožujak-travanj 2019.).

Za navesti je nadalje da se Prostornim planom Grada Zagreba, kao planom višeg reda a time i zakonodavnim okvirom, prostor Hipodroma štiti kao vrijedni krajolik gdje treba zadržati konfiguraciju, tradicionalni način korištenja, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina i livada te karakteristične vizure. Zahtjevi iz PPGZ nisu poštovani u ovom Nacrtu GUP-a.

Stoga smatramo da je i Ministarstvo svoje očitovanje iz listopada 2018. godine izdalo na prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a koji je u bitnom dijelu vrijednog krajolika bio drugačiji od onoga koji se sada predlaže na usvajanje.

Na osnovu prethodno navedenog, molimo Vas očitovanje o potrebi postupka ponovne Ocjene o potrebi strateške procjene na ovaj, u bitnoj mjeri zaštite okoliša, izmijenjeni Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba. Kako se očekuje usvajanje ovih Izmjena i dopuna GUP-a na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 10.7.2019. molimo Vaše žurno očitovanje.

S poštovanjem,
Za Društvo arhitekata Zagreba
Tihomil Matković, arhitekt
Predsjednik DAZ-a


Dopis i na poveznici.

 

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.