Natječaj za idejno rješenje

Benzinska postaja Stupnik istok - "Energija budućnosti"

Autor/izvor: DAZ 25/07/2013

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) u organizaciji i provedbi za INA – industrija nafte d.d objavljuje raspis za državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni natječaj za idejno rješenje benzinske postaje Stupnik Istok – „Energija za budućnost“

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
u organizaciji i provedbi za
INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Objavljuje raspis za Državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
benzinske postaje Stupnik Istok – „ENERGIJA ZA BUDUĆNOST“


INVESTITOR I RASPISIVAČ

INA – industrija nafte d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10, koje zastupa Darko Markotic, Izvršni Direktor, SD Trgovina na malo

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa Predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili dipl.ing.arh.,kao i ispunjavanje uvjeta iz točke 8.6.c. općih uvjeta natječaja. Ukoliko natjecatelj nema ovlaštenje od strane HKA, poziva se da stupi u zajednicu natjecatelja s partnerom koji je ovlašteni arhitekt od strane HKA.

ROKOVI

Početak natječaja: ponedjeljak, 15.7.2013.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 14.8.2013.
Rok predaje natječajnih radova: srijeda, 17.9.2013.

Natječajne podloge će biti dostupne bez naknade, uz obaveznu registraciju na natjecaji@d-a-z.hr.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje šest (6) radova koja su stručno izrađena i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud u pravilu će donijeti odluku o sljedećim nagradama u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada          56.000,00 kn
II. nagrada         33.600,00 kn
III. nagrada        22.400,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. Dalibor Jurković, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja
2. Davor Peruško, direktor Sektora maloprodaje i marketinga, dopredsjednik OS-a,
    predstavnik raspisivača
3. Marina Burazer , direktorica Sektora korporativnih komunikacija,
    predstavnica raspisivača
4. Duje Dvornik, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
5. Miljenko Kukić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenik člana

Tatjana Peraković, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Stručna savjetnica

Sandra Ljubić Schnapp, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača

Tehnička komisija

Josip Periša, mag.ing.aedif., predstavnik raspisivača
Marko Trzun, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja

Minja Jošić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

 

Natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKA (NN 112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 166-13-ZG-UA.

OCJENJIVAČKI SUD

Opći uvjeti

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: