Poslovni toranj Zagrebačka-Vrapčanska

Opis

Park iza objekta je zamišljen kao mala oaza zelenila i površina za sjedenje, razgovore i okupljanja. Od buke ga štiti jaki volumen zgrade. Pored zelenih površina, osobit pečat ovom
dijelu daju vodene površine nepravilnog oblika koje se pojavljuju na nekoliko mjesta.
Ulaz u objekt je, centralno, s istočne strane i zamišljen je kao dvoetažni prostor koji svojim sužavanjem posjetioce navodi na istraživanje prostora s druge strane zgrade. Predloženi
raspored lokala je proizvoljan i podložan promijeni. Pored glavnog javno poslovnog ulaza nalazi se kolni ulaz u objekt. Svijesnom odlukom smo odbacili „povlačenje prometa „ unutar
parcele i napravili direktni ulaz u objekt.
Garaža je zamišljena kao spoj dvije parkirne površine koje su visinski pomjerene za pola nivoa. Broj parkirnih mjesta iznosi 380, što zadovoljava standard 15PGM/1000 bto m2.
Postav komunikacionih vertikala je takav da sigurava evakuacione putove kraće od 30 m. Smještaj instalacija je predviđen u prvoj podrumskoj etaži.
Iz centralnog zakošenog dijela se penje na prvi kat gdje se putevi korisnika razdvajaju na poslovne (desno u lobby) i korisnike uslužnih sadržaja na katu. U poslovni dio se ulazi kroz
lobby na prvom katu gdje se nalazi i kontrola ulaza.
U prizemlju se dodatno pored ulaza u garažu nalazi prostor namijenjen dostavi i servisni ulaz s pripadajućim servisnim prostorijama. Teretni lift kojem je osiguran direktan pristup
koristi se u slučajevima požara kao „vatrogasni lift“.
Jedna od glavnih vizualnih karakteristika ove zgrade je zeleni plašt koji na više dijelova pokriva objekt. Riječ je o pojačanju dojma „zelenih zgrada“ i to metaforom koja je neizbježno vidljiva. Zeleni plašt je zamišljen kao cca 1m istaknuti dio pročelja s kombinacijom puzavica koje siguravaju relativno dobru vidljivost i odličnu zvučnu i solarnu zaštitu. Povećanu brigu oko održavanja ovakvih dijelova kompenzira dodatna vrijednost u prepoznatljivosti zgrade i povećanje komfora. Kako bi utjecaj na cijenu pročelja bio manji na tom dijelu možemo s dvostrukog pročelja preći na jednostruko. Mišljenja smo da ovo pročelje ne pretstavlja „neisplativu igru“ već jasan i siguran znak prepoznatljivosti više kvalitete objekta koji će u budućoj zaoštrenoj konkurenciji možda biti jezičak na vagi uspjeha. U podsvjesnoj analizi zelene fasade se pojavljuju kao pokušaj vraćanja oduzetog tla, na malo inventivniji način. Visina objekta je P+17 prema maksimalno dozvoljenim parametrima a ki iznosi 5.5. S obzirom da je energetski sustav objekta riješen kao integralan a pročelje je bitan dio tog koncepta, zamišljeno je kao dvostruko. Međuprostor se ventilira preko perforiranih fasadnih ploča.

Tip projekta Mix‐use
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2009
Lokacija Zagreb
Zagrebačka-Vrapčanska
Površina 15000 - 30000 m2
Površina (brutto) 24950 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: