Park Selska - Baštijanova

Opis

Denivelacija daje artikulaciju. Postojeća visinska razlika jasnije će se naznačiti i iskoristiti za formiranje organizacijskih cjelina javnog parka. Osnovna je podjela na dvije funkcionalno i oblikovno suprotne cjeline. Sjevernu, koja je sva jedan kultivirani travnjak razlomljen pokosom raznih nagiba kojima savladava visinsku razliku i dosiže do obodnih pristupnih površina na zapadu, sjeveru i istoku. Ta je visinska razlika na zapadnoj strani cca 80cm, a na istoku cca 160cm. Taj dio parka potpuno je osunčan, visoke stablašice nalaze se samo na istoku, prema cesti, u široj zoni obuhvata. Bez mobilijara je, prazan, dinamična je jedino ''naborana'' površina, predviđen za korištenje po vlastitom nahođenju namjernika. Potpuno suprotno, južni dio parka je dobrim dijelom u hladu, ravnih ploha površine, raznih hodnih ploha i tu su smješteni svi sadržaji. Prostor je dobrim dijelom u hladu jer je postojeći drvored kestena nadopunjen novima, i povezan s onim koji ide prema Selskoj cesti. Geometrijske slojnice sjevernog dijela parka ovdje postaju razdjelnice različitog tretmana hodnih površina. To su, osim travnjaka, šljunak i drvena obloga. Sve su plohe u istom nivou. Linije drvoreda čine u južnom dijelu parka nekoliko zona, iskorištenih za postavu dječjih igrališta i organizaciju prostora za okupljanje i druženje starijih. Povezanost s pristupom na zapadnoj strani riješena je postavom ''tribina'' ‐ drvenih ploha veće širine koji su osim klupa, dijelom i stepenice. Na sjevernom rubu ovog dijela parka šljunčana je staza blagog nagiba kako bi dolazak osobama s teškoćama bio omogućen i na tom mjestu. Inače, moguć je još i na jugozapadnom rubu parcele, gdje se postojeći pokos zadržava, na jugoistočnom gdje novoformirana pješačka staza na jugu kreće s kote deniveliranog parka, a završi na koti pločnika Selske ceste.

Tip projekta Krajobraz
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2009
Lokacija Zagreb
Selska - Baštijanova
Površina 5000 - 10000 m2
Površina (brutto) 5750 m2

Tvrtke koje sudjeluju
Trezor Invest d.o.o. Autor

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.