Müllerov breg

Pavelić, Tomislav, Autor
, , Autorski suradnik

Opis

GORNJI DIO
Predlažemo „hipertrofirani“ stambeni niz – i u visini (3 stambene etaže) i u duljini („beskonačni“ meandar koji teče platoom).
DONJI DIO
Zbog toga su na tom kosom platou/trgu sadržaji velikog inteniteta – na krajnjem lijevom dijelu sportska dvorana s predtrgom, manji teniski klub utopljen u park-šumu, „Aaltovo jezero“ (kao podsjetnik na postojeća jezera) u sredini okruženo brojnim ugostiteljskim i uslužnim sadržajima, trgovački sadržaji grupirani u troetažne „gromade“ koje dijele ovaj plato od ulice, tj. pomažu uspostavi mirnijeg ugođaja te multiplex kino i shopping centar na desnom kraju kompleksa.

KOLNI PROMET je minimiziran i marginaliziran te se na najjednostavniji i najizravniji mogući način veže na postojeću prometnu mrežu. U zoni obuhvata, ostvaruje se adekvatan profil prometnih koridora.
U donjem je dijelu kolni promet sveden tek na jednu ulicu na koju se sa sjeverne strane naslanja cijeli kompleks, a svi potrebni kolni kontakti (ulazi u podzemne troetažne garaže, interventni promet i dostava) se izravno vežu. Na ovaj način je cijeli unutrašnji dio kompleksa oslobođen isključivo za pješački promet (uz mogućnost interventnog djelovanja).
U gornjem se dijelu kolni promet nastavlja, uz povećanje profila gdje je to moguće, na postojeću ulicu te se formira cestovni „prsten“ oko stambenog dijela na koji se vežu svi sadržaji.

PJEŠAČKI PROMET je maksimiziran i višestruko stupnjevan u mrežu, svojevrsni „krvožilni sustav“ cijelog kompleksa.
U gornjem dijelu zahvata cijela je površina stambenog meandra pješačka, sa središnjom osi (koja je ujedno i os iz koje se grana interventni kolni promet) na koju se naizmjence, s jedne i druge strane, izravno vežu mini stambena susjedstva, tj. odakle se kroz prarkove ostvaruju veze ili prema postojećem naselju ili dolje, preko park-šume, prema gradu.
U donjem dijelu, pješački promet je slobodniji jer se razvija prostranim platoom iza, tj. ispod kompleksa. Plato je podjeljen na dva dijela – jedan uz ulicu, preko kojega je („sportski trg“) dostupna sportska dvorana, i drugi u unutrašnjosti kompleksa koji je s više prolaza visine tri etaže kroz trgovačke sadržaje vezan na ulicu.
Pješački tokovi gornjeg i donjeg dijela povezani su stazama/šetnicama kroz park šumu.

BICIKLISTIČKI PROMET
Formiran je kružno oko stambene zone gornjeg dijela te povezan biciklističko-pješačkim stazama s donjim dijelom, tj. dalje s gradom.

PROMET U MIROVANJU
Ostvaren je u manjoj mjeri uz prometnice te gotovo isključivo u podzemnim garažama.
U gornjem dijelu je ispod cijelog meandra formiran sustav djelomično ukopanih garaža koje slijede razdiobu meandra u sustav pod-zgrada, te su poput cijelog meandra u nagibu, sukladno zatečenom terenu. Sva stubišta zgrada izravno su vezana na garažu. Maksimalni nagib garaža je 6%.
U donjem su dijelu četiri odvojene podzemne troetažne garaže na koje se izravno vežu jezgre vertikalne komunikacije.

KRAJOBRAZNO UREĐENJE

Zona obuhvata je izrazito obilježena prirodnim fenomenom jer postojeća šuma zauzima otprilike trećinu cjelokupne površine. Značaj „zelene“ zone raspisivač ovog natječaja dodatno naglašava zbog značaja za autohtoni biljni i životinjski život. Iz tih razloga, smatrali smo potrebnim da se u najvećoj mogućoj mjeri ta zona zaštiti u izvornom stanju ili reinterpretira na način da pruži dodatnu urbanu vrijednost širem području putem park-šume.
Krajobrazno rješenje ima tri različita dijela:

PRIRODNA ŠUMA
U krajnjem lijevom i desnom uglu postojeća šuma se zadržava u izvornom stanju – neuređena za urbanu parkovnu uporabu, tj. kao zaštičena zona prirodnog fenomena sa svim biljnim i životinjskim životom.

PARK-ŠUMA
Središnji dio postojeće šume kultivira se, prorjeđuje i dodatno planira i hortikulturno uređuje za potrebe intenzivnog korištenja i predmetnog kompleksa i šire dijela šrada.
U park šumu se smještaju sadržaji za rekreativno korištenje – manji teniski klub s tri terena, dječje igralište, dva terena za „hakl“, staza za rolanje i skate-poligon. Također formiraju se i/ili pješačke i biciklističke staze.

PARK(OVI) STAMBENOG SUSJEDSTVA GORNJE ZONE
Unutar stambenog meandra formiraju se cjeline parkova, povezane u kontinuirani sustav, preko kojih se susjedstvo povezuje s kontekstom i kao „zeleni tampon“ koji osigurava intimnost stanova.

JEZERO
Postojeća tehnološka jezera zamjenjuju se jednim, „Aaltovim“, jezerom na pješačkom platou donjeg dijela. To jezero je, i doslovno i simbolično, središte pješačke zone najveće živosti.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.